Skip to content
Menu
Menu

Pre dualistov pribudol ďalší významný zamestnávateľ v Tatranskej Lomnici

Prešovský samosprávny kraj má v duálnom vzdelávaní zapojených už vyše 1300 žiakov a viac ako 400 certifikovaných prevádzok. Do systému, ktorý prepája školu s praxou a pomáha so získavaním praktických zručností, vstupuje čoraz viac subjektov. Záujem byť jeho dlhodobou súčasťou potvrdil zamestnávateľ Mores Resort a jeho Hotel Lomnica, a to podpisom Memoranda o vzájomnej spolupráci s PSK.

Mores Resort, a.s. sa pripojil k zamestnávateľom zapojených do výchovy a prípravy absolventov a svoj zámer participovať na tomto type vzdelávania formálne deklaroval podpisom Memoranda o vzájomnej spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom. Jeho cieľom je pozdvihnúť región Vysoký Tatier v oblasti vzdelávania absolventov župnej SOŠ hotelovej v Hornom Smokovci a zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v gastronómii i cestovnom ruchu.

„Teším ma, že našim žiakom bude prostredníctvom tohto skúseného zamestnávateľa v hoteli situovanom v atraktívnej a turisticky vyhľadávanej lokalite poskytnuté nadštandardné technologické vybavenie na odborný výcvik. A to pod vedením profesionálneho personálu s dlhoročnými skúsenosťami zo zahraničia. To všetko prispeje k tomu, aby si svoje zručnosti mohli zlepšovať za čo najlepších podmienok, priamo v praxi navyše s perspektívou získania skúseností a napokon i atraktívnej pracovnej pozície,“ priblížil obsah vzájomnej spolupráce predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.Motívom dohody je pritom prepojiť teoretické vedomosti s praxou u zamestnávateľa v oblasti žiadaných profesií, akými sú kuchári, čašníci či cukrári. Zo strany tatranského hotela je benefitom vytvorenie atraktívnej ponuky v podobe štipendií, odmeňovania a ubytovania dualistov, či spolupodieľania sa na organizácii konferencií so zameraním na aktuálne problémy rozvoja cestovného ruchu.

„Študenti z duálneho vzdelávania budú priamo zapojení do pracovného procesu a teší nás, že budú súčasťou nášho tímu. Chceme vychovávať budúcu generáciu fundovaných odborníkov, rozvíjať ich potenciál v gastronómii, podporovať prirodzené talenty a pomáhať aj touto formou cestovnému ruchu. Sme úprimne radi, že sa títo ambiciózni študenti neboja výziev, chcú a majú chuť na sebe tvrdo pracovať,“ uviedla predsedníčka predstavenstva Mores Resort, a. s. Zuzana Semanová.

Signatári Memoranda sa dohodli spoločne spolupracovať na podpore a rozvoji stredného odborného vzdelávania i výchove odborného personálu pre potreby regionálnych zamestnávateľov prioritne v oblasti Vysokých Tatier.

„Záleží nám na tom, aby naši absolventi zostávali v regióne a uplatnili sa na trhu práce okamžite po skončení školy. Duálne vzdelávanie vie na to pripraviť vhodnú pôdu a preto využívame každú príležitosť zapojiť našich študentov do praxe. Naša škola má v tomto školskom roku z celkového počtu 301 žiakov až 186 v systéme duálneho vzdelávania a prvých dualistov máme aj priamo v Hoteli Lomnica. Plánom je, aby tu naberalo skúsenosti každoročne 15 až 20 študentov,“ povedal riaditeľ SOŠ hotelová Horný Smokovec Pavol Hudáček.Záujem o duálny systém vzdelávania v Prešovskom kraji za obdobie piatich rokov vzrástol až pätnásťnásobne. Dokazujú to čísla aktuálne zapojených žiakov v duáli, ktorých je už vyše 1300.

Z toho viac ako tisícka zo škôl, ktoré zriaďuje krajská samospráva. Pre systém duálneho vzdelávania je na území kraja certifikovaných viac ako 400 prevádzok zamestnávateľov a viac ako 230 z nich má už podpísané učebné zmluvy so žiakmi. Najčastejšie sú zo sféry obchodu a služieb, strojárenstva a ďalších priemyselných odvetví.

Pod Tatrami má Prešovský samosprávny kraj hneď niekoľko aktívnych zamestnávateľov zapojených do duálneho vzdelávania. Ide o napríklad o spoločnosti Tatry Mountain Resorts, v rámci ktorej v sieti hotelov naberá skúsenosti 59 dualistov v profesiách kuchár, čašník, servírka či Tatravagónku v Poprade, kde získava zručnosti 49 žiakov z odborov programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení.

Ďalšími top zamestnávateľmi študentov župných škôl sú aj Motor-Car Prešov, Lear Corporation Seatting Slovakia, Spinea, Prazdroj Slovensko Veľký Šariš, Saltra Bardejov, Reinter Humenné či Victoria Prešov.
Prešovský samosprávny kraj bol pritom prvým samosprávnym krajom, ktorý zriadil samostatné oddelenie pre duálne vzdelávanie a praktické vyučovanie. „Osvedčilo sa nám to, zintenzívnili sme spoluprácu s regionálnym centrom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania i samotnými zamestnávateľmi. Rovnako v tomto smere pracujeme s rodičmi, žiakmi a výchovnými poradcami na základných školách, čo je jedna z najpodstatnejších fáz tzv. „duálu“. Najnovšie plánujeme zriadiť Talent centrum, ktoré ma túto oblasť ešte významnejšie podporiť a rozvíjať,“ doplnil predseda M. Majerský.

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK
Foto: PSK