Skip to content
Menu
Menu

Predstavili nové logo a slogan Prešova, ktoré prepájajú históriu so súčasnosťou

Mesto Prešov začína okrem tradičného mestského erbu používať aj vlastné logo a slogan. Nové prvky vizuálnej identity sú vzájomne úzko prepojené a spoločne tvoria symbolickú definíciu nášho mesta.

Mesto Prešov po prvýkrát ukázalo verejnosti nové logo, ktoré je modernejším ekvivalentom mestského erbu. Radnica ho bude využívať najmä pri prezentovaní aktivít, podujatí a diania v živote mesta.

Nové logo mesta Prešov sa v základnej verzii skladá z troch farieb – červenej, bielej a zlatej. Logo pripomína tvar klasického erbu, pričom jeho nosným prvkom je podkova, ktorá symbolizuje históriu, tradíciu a remeslo v prepojení s atribútmi súčasnej doby, ktorými sú múdrosť, šťastie a sila.

„Mojou snahou bolo, aby výtvarná a vizuálna podoba loga mesta Prešov bola jednoduchá, zrozumiteľná a ľahko aplikovateľná. Keďže Prešovčanov zvyknú obyvatelia okolitých miest nazývať „koňare“, ako ideový základ pre logo som použil podkovu a štylizovanú formu mestského erbu. Ich prepojením vznikol tento jedinečný vizuál,“ uviedol autor loga Rastislav Uličný.

„O vytvorení loga pre mesto Prešov sme uvažovali už niekoľko rokov, avšak uvedomovali sme si, že musí byť moderné a zároveň nadčasové, aby sa dalo používať dlhodobo. O to viac ma teší, že vďaka spolupráci s pánom Uličným a jeho agentúrou dozrela táto myšlienka až do podoby, ktorú vidíte dnes. Dovolím si povedať, že máme logo, na ktoré môžu byť všetci Prešovčania právom hrdí,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Nové logo je vizuálnym a emocionálnym podpisom mesta Prešov. Definuje jeho charakter a obraz, a zároveň vytvára vzťah s jeho obyvateľmi. Logo má totiž schopnosť ľahšie sa priblížiť k ľuďom, a to najmä k mladšej generácii.

Slogan mesta ako nositeľ odkazu histórie

Spolu s logom sa pevnou súčasťou identity mesta Prešov stáva aj nový slogan „Ľuďmi podkuté mesto,“ ktorý taktiež vytvoril Rastislav Uličný. Slogan popisuje významnú časť histórie mesta a zároveň je odkazom na netradičnú prezývku jeho dobre podkutých obyvateľov.

Jedným z významných historických symbolov v dejinách mesta Prešov bol miestny štátny žrebčinec. Založili ho v roku 1859 a jeho história sa písala viac ako 100 rokov. Počas jeho najväčšej slávy vyhral kôň Nestor slávnu Veľkú pardubickú. Žrebčinec a kone zanechali mestu nielen spomienky, ale aj netradičnú prezývku „koňare“, na ktorú sú Prešovčania dodnes právom hrdí.

Práve symbol konskej podkovy sa stal jedným zo základných prvkov, s ktorými pracoval autor pri vytváraní loga aj samotného sloganu. Ich tvorca Rastislav Uličný je rodákom z prešovského regiónu, a preto sa rozhodol, že logo a slogan mestu daruje.

„História Prešova až po súčasnosť má dlhý zoznam výnimočných ľudí, na ktorých môže byť mesto právom hrdé. Mesto totiž netvoria len domy a ulice, ale tvoria ho predovšetkým ľudia, ktorí dodávajú mestu život a energiu. Práve ľudia mesto prezentujú a vytvárajú jeho charakter. Svojou šikovnosťou robia mesto lepším, krajším a zaujímavejším miestom pre život. Preto môžeme s hrdosťou povedať, že Prešov je ľuďmi podkuté mesto,“ dodal autor loga a sloganu.

Zdroj:presov.sk