Skip to content
Menu
Menu

Preferencia MHD na križovatkách sa postupne stáva realitou

Neoddeliteľnou súčasťou riešenia dynamickej dopravy v meste je aj zavedenie tzv. preferencie MHD na svetelných križovatkách. Do všetkých vozidiel MHD Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. postupne inštaluje riadiace jednotky, ktoré umožňujú komunikáciu s radičmi cestnej svetelnej signalizácie.

Zavedenie preferencie MHD na svetelných križovatkách v praxi znamená, že prichádzajúce vozidlo MHD ku križovatke vydá pokyn radiču cestnej svetelnej signalizácie, aby v jeho smere jazdy uvoľnil cestu a zabezpečil bezpečný prejazd. Nielenže sa skráti jazdná doba a vozidlo nebude zbytočne stáť v kolóne, ale značne sa tým eliminuje meškanie spojov, na ktoré často cestujúci poukazujú.

V súčasnosti prebieha postupná rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie na najvyťaženejších križovatkách. Nové semafory sú už vybavené komunikačnými jednotkami. Momentálne sú technicky pripravené križovatky v najvyťaženejšom smere východ – západ, teda križovatky:

  • Duklianska – Vajanského,
  • Duklianska – Sabinovská – Hlavná – Levočská,
  • Levočská – Remscheidská – Janouškova,
  • Levočská – Obrancov mieru – Clementisova,
  • Levočská (priechod pre chodcov pri zastávke MHD a PAD),
  • Levočská – Volgogradská – Marka Čulena.

V týchto dňoch sú do všetkých vozidiel MHD postupne inštalované riadiace jednotky, ktoré umožňujú komunikáciu s radičmi cestnej svetelnej signalizácie. V rámci skúšobnej prevádzky je testovaná funkčnosť hardvéru a softvéru na prvých vozidlách, konkrétne typu Škoda 24 Tr Irisbus, Škoda 30 Tr SOR, Škoda 31 Tr SOR, Solaris Urbino 12, Solaris Urbino 18 a IVECO First FCLLI. Skúšobná prevádzka preferencie MHD tak prebieha na typoch vozidiel, ktoré sú každodenne vypravované na linky MHD.

Počas niekoľkých týždňov bude prebiehať nastavovanie komunikácie a dolaďovanie spolupráce radičov cestnej svetelnej signalizácie s palubnými počítačmi našich vozidiel. Po úspešnom zavŕšení tejto fázy bude systém spustený do ostrej prevádzky vo všetkých trolejbusoch a autobusoch.

Preferencia dopravy je zavedená v mnohých mestách vo svete, ale už aj na Slovensku, napríklad v Žiline. Všade priniesla významný prínos v dynamizácii verejnej dopravy, eliminovala meškanie spojov a prispela k atraktívnejšej verejnej doprave v daných mestách.

V uplynulých dňoch sa mestu Prešov podarilo uspieť so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra na realizáciu projektu Zavádzanie moderných technológií do regulácie dopravy. Vďaka tomuto projektu dôjde k modernizácii až desiatich svetelných križovatiek na sídlisku Sekčov, na ktorých bude tiež inštalovaná preferencia MHD.

Zdroj: Dopravný podnik mesta Prešov, www.dpmp.sk