Skip to content
Menu
Menu

Prešov chce zmodernizovať trolejbusové trate aj postaviť nové úseky

Prečítať článok

(ako) – Radnica sa chce uchádzať o nenávratný finančný príspevok vyše dvoch miliónov eur zo zdrojov EÚ na projektové dokumentácie na modernizáciu trolejbusových tratí. Tiež na výstavbu nových trolejbusových tratí a meniarní. Návrh už schválila mestská rada. Podporiť to však musia aj poslanci, ktorí zasadnú v piatok 21. mája.   

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejnilo výzvu na národný projekt rozvoja verejnej osobnej dopravy „Mesto Prešov, Modernizácia trolejbusových tratí – projektová dokumentácia“ a „Mesto Prešov, Výstavba nových trolejbusových tratí a meniarní – projektová dokumentácia“ na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Oprávneným prijímateľom je v tomto prípade iba mesto Prešov. Výška finančných prostriedkov vyčlenených zo zdrojov EÚ je 2 057 971 eur.

„Prešovčanom chceme ponúknuť modernú mestskú hromadnú dopravu. V uplynulých rokoch sme začali s modernizáciou vozového parku trolejbusov a cestujúcim sa na všetkých linkách prihovára nový ženský hlas. Už v najbližších mesiacoch očakávame dodanie úplne nových a ekologických dieselových autobusov a čoskoro chceme zakúpiť aj parciálne trolejbusy, ktoré dokážu jazdiť aj cez úseky bez trolejového vedenia. Inovácie v oblasti MHD si však vyžadujú aj bezchybnú infraštruktúru. Práve teraz máme jedinečnú príležitosť zmodernizovať prostredníctvom eurofondov aj trolejbusové trate a meniarne,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová. Návrh na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok schválila aj mestská rada.

Prečo to potrebujeme?

Približne 40% z celkových dopravných výkonov DPMP pripadá na trolejbusovú trakciu. Trolejbusové linky v Prešove spájajú predovšetkým Sídlisko II, Sídlisko III a sídlisko Sekčov s centrom mesta, pričom jednotlivé sídliská sú zároveň prepojené medzi sebou.

Okrem toho trolejbusy spájajú kľúčové mestské časti ako sú Dúbrava, Nižná Šebastová, priemyselná zóna na Budovateľskej, Solivar a Širpo. Časť týchto úsekov bola postavená ešte v šesťdesiatych rokoch 20. storočia a v súčasnosti sú v nevyhovujúcom stave. Vďaka národnému projektu rozvoja verejnej dopravy sa to môže zmeniť.

Tri úseky v dĺžke 11,4 km

Prvý z dvojice projektových zámerov s názvom „Mesto Prešov, Modernizácia trolejbusových tratí – projektová dokumentácia“ totiž počíta s vypracovaním projektovej dokumentácie na modernizáciu 3 úsekov trolejbusových tratí v meste Prešov v celkovej dĺžke 11,4 km. Prvým je úsek Budovateľská – Škultétyho – 17. novembra – Obrancov mieru. Trolejové vedenie by sa malo vymeniť aj v úseku Nižná Šebastová – Duklianska – križovatka Hlavná a Levočská. Posledným je úsek Sabinovská – Dúbrava. Na všetkých troch úsekoch sa v rámci modernizácie počíta s výmenou stožiarov, trolejového vedenia a tiež spätných ako aj napájacích káblov.

Zastaralé meniarne

„Trolejbusová sieť v Prešove je napojená z troch trakčných meniarní na Solivarskej, Čapajevovej a Mukačevskej ulici. Tie sú však zastarané a sú v nevyhovujúcom stave. Výstavbou troch nových meniarní a troch nových úsekov trolejbusových tratí v celkovej dĺžke 2,7 km dôjde k výraznému zvýšeniu bezpečnosti dopravy, komfortu cestujúcich, plynulosti prevádzky a prepravnej rýchlosti. Ďalej dôjde  zníženiu hlučnosti a k zníženiu negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie. Súčasne dôjde k výraznej úspore nákladov na údržbu a prevádzku trolejbusových tratí. Druhý z dvojice projektových zámerov s názvom „Mesto Prešov, Výstavba nových trolejbusových tratí a meniarní – projektová dokumentácia“ má za cieľ pripraviť projektovú dokumentáciu ku konkrétnym stavbám,“ informoval hovorca mesta Vladímír Tomek.

O ktoré stavby ide?  

Obratisko Clementisova – Levočská

  • Trolejové vedenie Rusínska – Kuzmányho
  • Prepojenie Sibírska – Pod Šalgovíkom
  • Meniareň Solivarská
  • Meniareň Čapajevova
  • Meniareň Mukačevská
  • Obratisko Pod Šalgovíkom

Spracovanie projektovej dokumentácie je potrebné na to, aby mesto mohlo čerpať  financie z plánu obnovy na realizáciu trolejbusových tratí a meniarní.

Ilustračné foto: V. Zamborský