Skip to content
Menu
Menu

Prešov i celý kraj boli plné dobrých skutkov

Prečítať článok

Prešovské dobrovoľnícke centrum spoluorganizovalo už 13. ročník národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva, ktorý sa uskutočnil od 16. do 22. septembra 2021. Desiatky organizácií z Prešovského kraja aj tento rok otvorili množstvo jednorazových dobrovoľníckych príležitostí, vďaka ktorým si mohol ktokoľvek na Slovensku vyskúšať, aké je to byť dobrovoľníkom. Do Týždňa dobrovoľníctva 2021 sa v Prešovskom kraji zapojilo celkovo 505 účastníkov.

Už druhý rok po sebe sa Týždeň dobrovoľníctva uskutočnil za netradičných podmienok. Bezpečnostné opatrenia eliminovali aktivity so zapojením ohrozených skupín a jednotlivých aktivít sa mohol zúčastniť obmedzený počet ľudí. 37 zaregistrovaných organizácií umožnilo záujemcom zapojiť sa do športových aktivít s deťmi či seniormi, upratovať a skrášliť okolie, renovovať altánky alebo maľovať v interiéri. Do Týždňa dobrovoľníctva 2021 sa v Prešovskom kraji zapojilo celkovo 505 účastníkov.

„I keď sa do aktivít na Slovensku zapojilo menej dobrovoľníkov a dobrovoľníčok ako po iné roky, v našom Prešovskom kraji ich bolo viac, ako v roku minulom. Preto ďakujeme za každý dobrý skutok. Práve v týchto ťažkých časoch je dôležité vytrvať a aj naďalej prinášať pozitívne príklady,“ uvádza Denisa Rohunová, koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva v Prešovskom kraji.

„Sme vďační za spoluprácu organizáciám, ktoré pripravili naozaj širokú paletu 45 dobrovoľníckych aktivít. Vykonaná nezištná práca dobrovoľníkov a pozitívne reakcie organizácií, ktoré vďaka tejto kampani získali nových dobrovoľníkov, sú pre nás povzbudením, že celé to úsilie pri organizovaní Týždňa dobrovoľníctva malo zmysel. Jedným z významných prínosov bolo napríklad aj zapojenie triednych kolektívov a učiteľov, ktorý povzbudzujú mladých ľudí k dobrovoľníckej práci pre druhých,“ dodáva Jana Šolcová, druhá koordinátorka Týždňa dobrovoľníctva v Prešovskom kraji.

V poradí už 13. ročník národnej kampane Týždeň dobrovoľníctva zorganizovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií spolu s ďalšími krajskými dobrovoľníckymi centrami: Bratislavské dobrovoľnícke centrum, Centrum dobrovoľníctva Banská Bystrica, Nitrianske centrum dobrovoľníctva, Prešovské dobrovoľnícke centrum, Trenčianske dobrovoľnícke centrum a Žilinské dobrovoľnícke centrum.

Do národnej kampane Týždňa dobrovoľníctva 2021 sa zapojilo 197 organizácií a celkovo 2 280 účastníkov. Tohtoroční účastníci Týždňa dobrovoľníctva venovali celkovo takmer 6 555 hodín svojho času, čo pri prepočte na ekonomickú hodnotu práce predstavuje približne 32 316 eur venovaných dobrovoľníctvu.

„Opäť sa ukázalo, že solidarita Slovákom a Slovenkám nie je cudzia a chuť nezištne pomáhať je úprimná a veľká. Všetkým účastníkom a účastníčkam, ktorí sa napriek koronavírusu tohtoročných aktivít zúčastnili, ďakujeme,“ uvádza Petra Gerhartová, predsedníčka Prešovského dobrovoľníckeho centra.

Prešovské dobrovoľnícke centrum má už niekoľko rokov na starosti organizáciu kampane práve v Prešovskom kraji. Je ambasádorom dobrovoľníctva v kraji, pričom sa venuje nielen organizovaniu Týždňa dobrovoľníctva, ale propaguje, vzdeláva a šíri osvetu v oblasti dobrovoľníctva počas celého roka.

Týždeň dobrovoľníctva 2021 je podporený z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, z dotácie od Mesta Prešov, s podporou od firmy Fecupral spol. s r.o., OZ Záleží nám na vás, Odváž(e)ne – bezobalový obchod v Prešove, LIBRESSO BOOKS & COFFEE, Lanové centrum OUTDOOR PARK Prešov.

Petra Gerhartová
Prešovské dobrovoľnícke centrum