Skip to content
Menu
Menu

Prešovčania ovládli súťaž zručnosti vodičov autobusov

V sobotu 10. septembra 2022, pri príležitosti Dňa otvorených dverí, pripravil Dopravný podnik Bratislava, a. s. súťaž jazdy zručnosti vodičov autobusov. Súťaže sa zúčastnilo 5 družstiev – domáca Bratislava, Brno, Žilina, Košice a Prešov. DPMP, a. s. reprezentovali vodiči Peter Kamenčík a Jozef Falat, ktorí patria medzi ostrieľaných a skúsených profesionálov. Prešovskému družstvu velil vedúci dispečerského riadenia Ing. Vladimír Lejko.

Súťaž pozostávala z praktickej jazdy, ktorá bola tvorená piatimi súťažnými disciplínami. Ešte pred samotnou súťažou sa naši vodiči oboznámili so súťažným autobusom Iveco Urbanway 12M, ktorý je mladším bratom našich autobusov Irisbus Citelis. 

Disciplíny v praktickej jazde boli zamerané na bežné úkony, s ktorými sa vodiči MHD stretávajú pri výkone svojho povolania. Prvou disciplínou bol prejazd cez lávku, kde museli vodiči prejsť obomi nápravami po určenej lávke. Nasledoval prejazd autobusu cez koridor, ktorý bol tvorený kužeľmi.

Treťou disciplínou bol slalom pomedzi kužele, štvrtou bolo pristavenie vozidla k stanovenej nástupnej hrane druhými dverami a poslednou disciplínou bolo cúvanie do boxu vytýčeného kužeľmi tak, že sa sledovala presnosť pristavenia vozidla od zadného kužeľa.

Fakt, že majú takéto úkony naši chlapi v merku, dokazujú aj výsledky súťaže. V súťaži družstiev sme sa umiestnili na skvelom 1. mieste a v súťaži jednotlivcov si Peter Kamenčík odniesol 1. miesto a Jozef Falat 3. miesto. Posledná súťaž zručnosti sa konala v roku 2019, kde DPMP, a. s. reprezentovali „trolejbusáci“ Jozef Kimák a Vladimír Stach pod vedením dispečera Milana Stavača. Aj vtedy sme sa umiestnili na zaujímavých priečkach.

Vedenie DPMP, a. s. je na našich zlatých chlapov hrdé a aj touto formou vyjadruje poďakovanie Petrovi Kamenčíkovi, Jozefovi Falatovi a Ing. Vladimírovi Lejkovi za úspešnú reprezentáciu DPMP, a. s. a náročnej práce vodiča MHD. Ich skvelé výsledky sú len potvrdením výroku „Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku“. Cestujúci môžu Jozefa Falata stretnúť primárne na trolejbusových linkách 1, 5 a 7. Peter Kamenčík je členom našej „rýchlej roty“, čiže vodičom zálohy, ktorá v prípade poruchy nejakého vozidla na sieti vyráža nahradiť spoje.

Text a foto: DPMP, a. s.