Skip to content
Menu
Menu

Prešovská župa chce zlepšiť odborné vzdelávanie

Prešovský samosprávny kraj má ambíciu zlepšiť vzdelávacie obsahy študijných a učebných odborov na svojich stredných odborných školách a priblížiť sa tak viac praxi a trendom vo firmách. Dosiahnuť to chce aj vďaka spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov. O nových výzvach rokovali obe strany v stredu 27. apríla v hanušovskom kaštieli.

Študijne odbory budúcnosti, podpora konkurencieschopnosti podnikateľov v regióne, či racionalizácia siete škôl – to boli hlavné témy stredajšieho (27.4.) rokovania zástupcov Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) v Kaštieli Hanušovce. Cieľom stretnutia bolo zároveň zhodnotiť doterajšie úspechy v aktívnej spolupráci, ako aj definovať výzvy, pred ktorými stojí stredné odborné školstvo v najbližších rokoch.

Našou ambíciou je vyučovať na školách odbory, ktoré sú uplatniteľné v praxi, aby sa mladí ľudia mali šancu po skončení štúdia zamestnať priamo v regióne. Z tohto dôvodu je angažovanosť, flexibilita a otvorený prístup dôležitých aktérov, ktorí sa podieľajú na rozvoji odborného vzdelávania a prípravy, potrebný viac ako kedykoľvek predtým. Veľmi ma teší, že aj vďaka partnerstvu s Republikovou úniou zamestnávateľov môžeme inovovať obsah jednotlivých odborov, ktoré budú reflektovať na dynamicky sa meniace potreby trhu práce,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Zástupcovia oboch strán sa zhodli na tom, že výrazným činiteľom rastu a hospodárskej stability regiónov Slovenska budú v najbližších rokoch práve ľudské zdroje.

V RÚZ sa dlhodobo a intenzívne venujeme téme vzdelávania, vytvorili sme kvalitný odborný tím a sme radi, že našich expertov sme mohli zapojiť do spolupráce, ktorá má zmysel, ako je to práve v prípade Prešovského kraja. Je nevyhnutné, aby zamestnávatelia, „odberatelia“ absolventov stredných škôl, a samosprávne kraje, ako ich zriaďovatelia,  úzko spolupracovali. Našou najdôležitejšou spoločnou úlohou do budúcna je optimalizácia siete stredných škôl, ako i zavedenie nových moderných odborov, napríklad pre zelenú ekonomiku,“ povedal I. viceprezident RÚZ Mário Lelovský.

Nevyhnutným sa preto javí posilnenie podpory aktivít v rámci implementovaného Národného projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“, v ktorom je prešovská župa lídrom.

Priority projektu sú zamerané na spoluprácu stavovských a profesijných organizácií, zamestnávateľov a škôl. A to v oblasti inovácií obsahov vzdelávania i vzdelávania pedagógov, zavádzaní a podpore odborov reflektujúcich na vývoj moderných technológií a priemyselnú transformáciu.

V rámci spolupráce obaja partneri deklarovali ochotu pokračovať v spoločných snahách vo vzťahu k definovaniu strategického rámca na realizáciu politík vzdelávania a odbornej prípravy na regionálnej úrovni. A to v úzkej prepojenosti na proces optimalizácie siete škôl a neustáleho zvyšovania kvality odborného vzdelávania.

Stretnutie s Republikovou úniou zamestnávateľov bolo súčasťou sektorovej konferencie zameranej na inovácie v oblasti zvárania, kde sa predstavili najväčší zamestnávatelia v Prešovskom kraji s praktickými ukážkami strojov.

Zdroj: PSK