Skip to content
Menu
Menu

Priame rýchliky do Bratislavy sú snom mnohých Prešovčanov

Prečítať článok

Cesta vlakom je pre mnohých ľudí zážitok, no tí ostatní ju berú skôr ako každodennú rutinu. Rýchle a hlavne kvalitné železničné spojenie medzi obcami a mestami sa stáva výbornou konkurenciou pre cestnú dopravu, ktorá je nielen v našom meste patrične zhustená. Odpoveď na čiastočné riešenie tohto problému by sme mohli nájsť práve v železničnej doprave.

Prešov, ako tretie najväčšie a zároveň aj krajské mesto, s počtom obyvateľov blížiacim sa k číslu 100 000, je sídlom rôznych kultúrnych, štátnych či vzdelávacích inštitúcií. Do mesta a z mesta tak za normálnych okolností prúdia tisíce občanov.

Od roku 2014, po zavedení bezplatnej prepravy pre žiakov a študentov, sa nápor na železnicu ešte zvýšil. Cestujúci, ktorí využívajú vlaky na cesty na západ Slovenska, sú tak za normálnych okolností vystavení diskonfortu v podobe preplnených prípojných spojov či prestupovaniu na diaľkové vlaky v stanici Kysak. O ceste vlakom z Prešova smerom na západ, bez prestupovania v Kysaku, sníva azda každý pravidelný cestujúci.
Prípoje v Kysaku sú časovo aj finančne efektívnejšie

V súčasnej dobe premáva na trase z Prešova do Bratislavy jediný denný vlak, a to nedeľný posilový rýchlik Šarišan. Nočné spojenie s hlavným mestom dopĺňa rýchlik Poľana, ktorý však jazdí nie veľmi populárnou a pomalou južnou trasou cez Košice a Zvolen.

Na otázku o prípadnom zavedení nových priamych vlakov na trase Bratislava-Prešov, odpovedá hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), Tomáš Kováč, „ZSSK zostavuje cestovný poriadok na základe objednávky od Ministerstva dopravy, ktoré stanovuje rozsah dopravných výkonov na jednotlivých tratiach. Viesť nové vlaky z/do Prešova bez prestupu v Kysaku by znamenalo porušenie objednávky od štátu“.

Ďalšou možnosťou, ako spojiť Prešov s Bratislavou, sa javí zmena trasy vybraných vlakov R 6XX, teda takzvaných „šesťstovkových“ rýchlikov. Tieto vlaky by tak po novom mohli stanicu Kysak úplne vynechať, pričom by však museli využiť krátky úsek trate, ktorý železničiari poznajú skôr pod názvom „Kysacká spojka“, po ktorej už v súčasnej dobe premávajú rýchliky Šarišan, smerujúce do Bratislavy.
Avšak ani tento variant sa nejaví ako vhodný, „Vzhľadom na súčasný stav železničnej infraštruktúry by zachádzanie diaľkových vlakov do Prešova cez Kysackú spojku znamenalo predĺženie jazdných časov vlakov R 6xx o cca 50 minút(križovanie, preprah), čo je pre našich zákazníkov, ktorí cestujú do oblasti Košíc, neakceptovateľné. Z tohto dôvodu je efektívnejšie, či už časovo, alebo finančne, zabezpečiť prípoje v Kysaku od/na vlaky diaľkovej dopravy Košice – Žilina – Bratislava.“ vysvetľuje hovorca ZSSK. Po vyjadreniach národného dopravcu je zrejmé, že nových priamych železničných spojení Prešov-Bratislava, sa tak skoro nedočkáme.
Medzinárodné spojenie do Budapešti či Varšavy

Otázky smerujúce k Železničnej spoločnosti Slovensko sa netýkali len vnútroštátneho spojenia Prešova a Bratislavy. Ešte v roku 2008 premávali cez Prešov priame medzinárodné vlaky kategórie EuroCity (EC), spájajúce Budapešť a poľské hlavné mesto Varšavu. Cestovný čas týchto vlakov bol však pridlhý. Veď z Budapešti do Varšavy sa bolo možné podľa cestovného poriadku dostať za necelých dvanásť hodín, čo by v súčasnosti bolo pre cestujúcich neakceptovateľné.

Návrat tohto spojenia je v budúcnosti možný, avšak za splnenia jednej podmienky, uzatvára hovorca ZSSK Tomáš Kováč. „Možnosť zavedenia EC vlakov Budapešť – Košice – Prešov – Varšava naša spoločnosť sleduje a analyzuje, ale vzhľadom na súčasný stav železničnej infraštruktúry a s tým súvisiacu nekonkurenčnú jazdnú dobu, to v blízkej budúcnosti neplánujeme. Po rekonštrukcii trate Muszyna –Kraków a skrátení jazdných časov budeme nad takýmto spojením opäť uvažovať.“

Jakub Marton