Skip to content
Menu
Menu

Primátorka Prešova ocenila príslušníkov Mestskej polície

Mestská polícia Prešov si v tomto roku pripomína 30. výročie svojho obnovenia (1991 – 2021). Pri tejto príležitosti ocenila primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová bývalých i súčasných príslušníkov prešovskej mestskej polície a zástupcov inštitúcií, s ktorými spolupracujú.

Mestská polícia mesta Prešov si v tomto roku pripomína 30. výročie svojho fungovania.

Mesto Prešov, ako jedno z prvých miest na Slovensku, vytvorilo mestskú políciu dňa 15.4.1991 prijatím uznesenia mestským zastupiteľstvom o vytvorení mestskej polície a vymenovaním prvého náčelníka mestskej polície, ktorým sa stal Ing. Marián Očkovič.

„Je mi veľkou cťou, že dnes môžem oceniť ľudí, ktorí majú nezastupiteľné miesto pri fungovaní samosprávy. Mestská polícia v Prešove je už tri desaťročia zárukou bezpečnosti v našom meste, podáva pomocnú ruku občanom a je pevným pilierom, o ktorý sa môžeme kedykoľvek oprieť. 30 rokov, počas ktorých sa Mestská polícia v Prešove rozvíjala a formovala, prinieslo množstvo situácií, v ktorých jej príslušníci ukázali svoju odvahu a statočnosť. Chcem sa v tejto chvíli poďakovať všetkým súčasným i bývalým príslušníkom prešovskej mestskej polície, ale aj všetkým zložkám, ktoré s našimi mestskými policajtmi aktívne spolupracujú a pomáhajú v celom našom meste,“ uviedla vo svojom príhovore primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Primátorka mesta Prešov sa mestským policajtom osobitne poďakovala aj za ich pomoc pri živelných udalostiach, po tragickom výbuchu bytového domu na Mukačevskej ulici v decembri roka 2019, ale aj za pomoc počas súčasnej pandemickej situácie.

„Mestská polícia je síce represívna zložka mesta, no jej pole pôsobnosti je na úseku prevencie. A tu nám jedna vec v štatistikách chýba, a to koľkým páchateľom protizákonných konaní naša prítomnosť priamo na ulici zabránila spáchať trestný čin, priestupok alebo iný správny delikt a tiež koľkým seniorom, rodičom a deťom naše preventívne aktivity pomohli pri ochrane života, zdravia alebo majetku. Za to všetko patrí vďaka Vám, moje milé kolegyne a kolegovia, ale aj Vám všetkým, ktorí nám v našej činnosti pomáhate,“ uviedol Ján Andrejko, náčelník Mestskej polície Prešov.

Za mimoriadny prínos pri budovaní a rozvoji mestskej polície získali ocenenia:

 • Marián OČKOVIČ– bývalý náčelník MsP
 • Anna HRUSTIČOVÁ– bývala náčelníčka MsP
 • Ján PAVLOVSKÝ– bývalý náčelník MsP
 • Ján ANDREJKO– náčelník MsP
 • Za aktívnu pomoc pri rozvoji a napredovaní mestskej polície získali ocenenia:
 • Lukáš ANDERKO– predseda poslaneckého klubu
 • Zuzana BEDNÁROVÁ– predsedníčka poslaneckého klubu
 • Juraj HUDÁČ– predseda poslaneckého klubu,
 • Karol LANGER– firma SPEX, kamerové systémy,
 • Ľudovít Malaga- predseda komisie pre ochranu verejného poriadku,
 • Matúš MURAJDA- firma GEMOR, odevné súčiastky pre mestských policajtov,
 • Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Prešov,
 • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Prešov,
 • Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Prešov,
 • Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Prešov,
 • Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov.

Za mimoriadny prínos v oblasti sociálneho zabezpečenia príslušníkov obecných a mestských polícií získali ocenenia:

 • Martin FECKO – poslanec NR SR
 • Mikuláš KOMANICKÝ – poslanec mesta Prešov
 • Peter KRAJŇÁK– poslanec mesta Prešov

Za dlhoročnú spoluprácu s mestskou políciou a jej rozvoj získali ocenenia:

 • Marián BEZDEŇ- riaditeľ okresného dopravného inšpektorátu
 • Gejza GRÓF– bývalý zástupca náčelníka mestskej polície
 • Ján IŠTOŇA – bývalý príslušník Okresného riaditeľstva Policajného zboru Prešov
 • Martin JONEK– riaditeľ VP Prešov
 • Norbert KUNDRÁT– riaditeľ Ústavu na výkon väzby a trestu odňatia slobody
 • Štefan LEŠČÁK – Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Prešov
 • Dušan SABOL– bývalý riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru Prešov
 • Ľubomír TOĎOR – riaditeľ – Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Prešov

MsP Prešov využíva na monitorovanie udržiavania poriadku v meste či objasňovaní skutkov aj kamerový systém. V začiatkoch jeho fungovania v roku 2000 boli jeho súčaťou len dve kamery, ale s plne vybaveným riadiacim strediskom. V súčasnosti je to už 86 kamier rozmiestnených po celom meste.

Za zásluhy pri zabezpečovaní verejného poriadku a bezpečnosti v meste na úseku kamerových systémov získali ďakovné listy:

 • Marián MYDLARČÍK – operátor MKS
 • Jaroslav SUČKA – operátor MKS

Za zásluhy pri zabezpečovaní verejného poriadku a bezpečnosti v meste získali ocenenia títo príslušníci MsP Prešov:

 • Ján ANDREJKO
 • Jozef BABINČÁK
 • Marek BARDOVIČ
 • Jana BARDOVIČOVÁ
 • Adrián BUDAI
 • Viliam CANGÁR
 • Peter COMPEĽ
 • Róbert FABIŠÍK
 • Anna FEČOVÁ
 • Peter FERENC
 • Martin FRIŠNIČ
 • Ľuboš GAJDOŠ
 • Imrich IVAN
 • Jana JENČOVÁ
 • Ladislav KMEC
 • Vincent KORINOK
 • Ľuboslav LACKO
 • Róbert LACKO
 • Ján MAJIRSKÝ
 • Ján MICHŇÁK
 • Štefan MOLITORIS
 • Imrich OLEJNÍK
 • Slavomír PAVELKA
 • Marek PROCHÁZKA
 • Patrik RADAČOVSKÝ
 • Peter SABOL
 • Michal SEMANČÍK
 • Ján STEJSKAL
 • Roman SCHOLTZ
 • Stanislav ŠTOFKO
 • Miroslav ŠINGLÁR
 • Vladimír VANÍK
 • Marek VARGA
 • Slavomír ZUSKO

Z histórie Mestskej polície Prešov

Prvé informácie o existencii mestskej polície, ako o organizovanom útvare, siahajú ďaleko do stredoveku, kedy na území dnešného Prešova existovali tzv. mestskí strážnici, ktorých funkcie boli kumulované napr. s funkciami hasičských hliadok.

V roku 1990 Slovenská národná rada prijala zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorým obciam umožnila zriadiť si vlastný poriadkový útvar.

Po znovuzriadení mestskej polície v Prešove ju v rokoch 1991 až 1992 riadil Ing. Marián Očkovič, v rokoch 1992 až 2000 JUDr. Anna Hrustičová, v rokoch 2000 až 2007 JUDr. Ján Pavlovský a od roku 2007 až po súčasnosť je náčelníkom Mestskej polície Prešov Mgr. Ján Andrejko, PhD.

Začala s 22 príslušníkmi až po súčasných 82 príslušníkov mestskej polície. Za 30 rokov sa MsP Prešov postupne formovala a zlepšovala, čoho výsledkom je moderný kamerový systém s 86 kamerami rozmiestnenými po celom meste, vykonávanie hliadkovej činnosti pomocou moderných elektromobilov a elektrokolobežiek šetrných k životnému prostrediu.

Za 30 rokov riešila prešovská mestská polícia takmer 300-tisíc priestupkov a zadržala aj množstvo páchateľov trestných činov.

Mestská polícia okrem pravidelnej hliadkovej činnosti pomáha aj pri živelných pohromách a pracuje s deťmi a seniormi. Príslušníci mestskej polície ich učia prevencii, aby sa nestali obeťami rôznych podvodníkov a zlodejov alebo účastníkmi dopravnej nehody.

Zdroj: presov.sk
Foto: Matúš Vencúrik