Skip to content
Menu
Menu

Primátorka uznesenie o zmene rozpočtu nepodpísala

Prešovskí mestskí poslanci na 37. zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Prešov schválili zmenu rozpočtu platného pre rok 2022. Primátorka mesta Prešov využila sistačné právo a nepodpísala uznesenie k Návrhu na zmenu rozpočtu č. 5/Z/2022, prijaté mestskými poslancami.

Vychádzala pritom z § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého môže primátor pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné.

„Viaceré položky v schválenom materiáli k zmene rozpočtu boli príliš málo vysvetlené a nedostatočne zdôvodnené. V čase zvyšovania cien stavebných materiálov a stúpajúcich cien energií, kedy je potrebné šetriť aj na bežných výdavkoch mesta, by bolo podpísanie takéhoto uznesenia nezodpovedné. Medzi prijatými poslaneckými návrhmi bol napríklad presun financií v objeme 100 tisíc eur z rezervného fondu na bližšie nešpecifikované aktivity v areáli prírodného kúpaliska Delňa, čo v čase rozbehnutej letnej sezóny považujem za nelogické a nehospodárne. Okrem toho sme sa ocitli v situácii, kedy po prelomení veta prezidentky k takzvanému prorodinnému balíčku musíme očakávať ďalšie zníženie príjmov mesta,“ vysvetlila primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Zdroj: presov.sk