Skip to content
Menu
Menu

Pripomíname si 78. výročie oslobodenia Prešova

V Prešove sme si 19. januára 2023 pripomenuli 78. výročie oslobodenia pietnym aktom kladenia vencov.

Účastníci pietneho aktu si tento významný historický medzník pripomenuli pri pamätníku v Južnom parku, kde položili vence zástupcovia mesta Prešov, Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Prešove, ale aj zástupcovia verejnej správy, ozbrojených síl, záchranných zložiek a ďalších organizácií.

„Ako mesto a ako národ sme solidárni s ukrajinským ľudom a jeho bojom za slobodu a nezávislosť. Odsudzujeme činy ruskej vlády, ktoré viedli k toľkému utrpeniu a tragédiám. Pamätajme však aj na to, že dnešný deň je dňom osláv oslobodenia nášho mesta a vzdania pocty obetiam, ktoré padli za našu slobodu. Vzdávajme hold ich hrdinstvu a dúfajme v budúcnosť mieru, spravodlivosti a prosperity pre všetky národy a všetkých ľudí,“ uviedol vo svojom príhovore primátor mesta Prešov František Oľha.

Po slávnostných príhovoroch zaznela hymna Slovenskej republiky a čestné salvy zo samopalov. Účastníci pietneho aktu sa neskôr presunuli na Konštantínovu ulicu, aby položili vence aj k Pamätníku obetiam bombardovania Prešova.

Prešov bol jedným z dôležitých centier vojnového Slovenského štátu. Posledné nemecké jednotky začali z Prešova ustupovať smerom na Levoču už 18. januára 1945, niektoré ustupovali ešte aj druhý deň v dopoludňajších hodinách. Tieto posledné fašistické jednotky poškodili aj most na Bardejovskej ulici (dnes Duklianska ul). Občania sa schovali v rôznych úkrytoch, pivniciach, kde zotrvali až do príchodu prvých vojakov.

19. januára 1945 vstúpili do Prešova jednotky 320. gardového streleckého pluku 4. ukrajinského frontu pod velením podplk. A. P. Fokina a zástupcu veliteľa pluku majora J. L. Rotina. Hneď za nimi  prišli  vojská  1. čs. armádneho zboru na čele s generálom Ludvíkom Svobodom. Jednotky, ktoré oslobodili Prešov, dostali čestné pomenovanie „Prešovské“.

Oslobodenie Prešova sa uskutočnilo bez boja, nepadol takmer jediný výstrel. Zvonením na kostolných zvonoch bolo Prešovčanom oznámené oslobodenie mesta, tak sa poukrývaní ľudia začali bojazlivo schádzať pred kostolom. 

V Prešove boli v pomerne krátkom čase odstránené najväčšie škody, ktoré vznikli počas bombardovania mesta, konštituované boli nové orgány moci a prvoradou úlohou bola obnova hospodárskeho, politického,  spoločenského života a pomoc najviac postihnutým občanom.

Zdroj: presov.sk