Skip to content
Menu
Menu

Prípravy na rekonštrukciu lávky na Mukačevskej ulici vrcholia

Mesto Prešov je o krok bližšie k rekonštrukcii uzavretej lávky na Mukačevskej ulici. Stavenisko už prevzal zhotoviteľ, ktorý vypracuje projektovú dokumentáciu na realizáciu stavby a zároveň zrealizuje celú rekonštrukciu. Práce potrvajú do konca roka 2021.

Tohtoročná kontrola technického stavu všetkých lávok v meste preukázala u viacerých objektov vysoký stupeň poškodenia, a preto ich bolo nutné uzavrieť. Jednou z nich je aj lávka na Mukačevskej ulici, u ktorej diagnostika potvrdila, že je možné pristúpiť k jej rekonštrukcii.

„Mesto Prešov už podpísalo zmluvu s víťazom verejného obstarávania, ktorý zhotoví dielo formou „naprojektuj a stavaj“, čo znamená, že prípravu projektovej dokumentácie a výstavbu lávky bude realizovať ten istý dodávateľ. „Naším zámerom je, aby sa týmto spôsobom urýchlili jednotlivé procesy, a aby mohli Prešovčania túto lávku čo najskôr opäť využívať,“ uviedol viceprimátor mesta Prešov Pavol Neupauer.

Po vypracovaní projektovej dokumentácie požiada zhotoviteľ o vydanie stavebného povolenia, na základe ktorého môže začať s rekonštrukciou lávky. Práce budú zahŕňať odstránenie zábradlia, odstránenie asfaltového povrchu a ríms, vybúranie jestvujúcich schodísk po oboch stranách, výmenu (úpravu) ložísk, injektáž predpínacích káblov a trhlín, sanáciu nosnej konštrukcie lávky, vybudovanie nových šikmých rámp po oboch stranách s napojením na existujúce chodníky, vybudovanie nového zvršku lávky, osadenie nového zábradlia, dokončovacie práce a terénne úpravy.

Víťazom verejného obstarávania sa stala spoločnosť Dopravné staviteľstvo Bardejov s. r .o. Cena za realizáciu celej stavby vrátane vypracovania projektovej dokumentácie je 214 693,20 eur s DPH.

Samotná rekonštrukcia má byť v zmysle zmluvy zrealizovaná do konca roka 2021.

 Zdroj: presov.sk