Skip to content
Menu
Menu

Profesor Karol Feč má osemdesiat

Prečítať článok

Profesor Karol Feč oslávil štvrtého januára osemdesiate narodeniny. Od roku 1962 študoval na FTVŠ UK v Bratislave, štúdium ukončil v roku 1967. Výborný športový gymnasta bol v tom čase juniorským reprezentantom Československa.

V roku 1969 začal učiť na katedre telesnej výchovy Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove. Bol vedúcim katedry telesnej výchovy, prodekan a dekan PdF UPJŠ v Prešove. V rokoch 1997 až 2003 bol prvým rektorom Prešovskej univerzity v Prešove.

Pričinil sa o vznik fakulty zdravotníctva a fakulty športu. Vyše tridsať rokov sa venoval trénovaniu športových gymnastov v TJ Slávia Prešov, pôsobil aj ako rozhodca športovej gymnastiky. Bol i predsedom vysokoškolskej telovýchovnej jednoty Slávia Prešov. Viac rokov pracoval na Inštitúte telesnej výchovy UPJŠ v Košiciach.

Značnú pozornosť venoval vedecko-výskumnej činnosti, zameriaval sa na problematiku výskumu tempa a presnosti motorického učenia v športovej gymnastike v žiackom veku a na riešenie problémov motorického učenia v športovej gymnastike a identifikáciu a rozvoj pohybových schopností športovo talentovaných detí v základnej škole. Autor viacerých odborných publikácií, monografií a článkov, prispel k rozvoju vedeckej spolupráce v Poľsku a Českej republike.

Významná je jeho publikácia Športová príprava mladých gymnastov. 

Profesorovi Karolovi Fečovi bolo udelené štátne vyznamenanie Rád Ľudovíta Štúra II. triedy, Cena mesta Prešov, za výrazný podiel na rozvoji Prešovskej univerzity Zlatá medaila PU. Je čestný člen Slovenskej gymnastickej federácie.

(jac)