Skip to content
Menu
Menu

Prvé rodiny sa už môžu sťahovať do nových nájomných bytov na Bajkalskej ulici

Do mestských nájomných bytov na Bajkalskej ulici v Prešove sa začínajú sťahovať prví obyvatelia. Mesto Prešov už privítalo prvých desiatich nájomcov, ktorí splnili všetky podmienky uvedené v aktualizovanom všeobecne záväznom nariadení.

Mesto Prešov tento rok odkúpilo do svojho vlastníctva 36 novopostavených bytov na Bajkalskej ulici, ktoré budú slúžiť ako mestské nájomné byty. Prví nájomcovia, ktorí splnili podmienky zadefinované vo všeobecne záväznom nariadení mesta, sa do nich nasťahujú už v najbližších dňoch. Očakávame, že všetkých 36 bytov bude obsadených do polovice mesiaca jún 2022.

K dispozícii je aj 36 nových parkovacích miest (18 miest v zastrešenom garážovom dome a 18 miest vonku). Mesto chce týmto spôsobom vytvoriť mladým rodinám podmienky pre ich zotrvanie a kvalitnejší život v Prešove.

„Pokračujeme v trende vytvárania dostupných podmienok na bývanie pre prešovské rodiny, dôležitosť ktorého vnímame aj v kontexte vysokých cien nehnuteľností a rastúcich úrokových sadzieb pri hypotékach. V roku 2018 sme odovzdali 68 nájomných bytov na ulici Antona Prídavku a teraz postupne obsadzujeme 36 nájomných bytov na Bajkalskej ulici. Okrem toho sú na tejto ulici ďalšie dve nové bytovky, v ktorých je 24 bytov, ktoré plánujeme odkúpiť a odovzdať do konca roka 2022, v prípade schválenia úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Spolu s ostatnými lokalitami, vrátane nových bytov na Bajkalskej ulici, má tak mesto Prešov v súčasnosti vo vlastníctve  524 nájomných bytov.

Obyvatelia mesta Prešov, ktorí majú záujem o bývanie v mestských nájomných bytoch, môžu naďalej podávať žiadosti o ich pridelenie. Nájomné byty sú prideľované na základe poradovníka po splnení podmienok, stanovených vo všeobecne záväznom nariadení.

Mesto Prešov odkúpilo byty na Bajkalskej ulici v celkovej hodnote 2 696 600 eur. Z toho 257 990 eur zaplatilo mesto z vlastných zdrojov a 1 526 540 eur prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Ďalších 912 070 eur z celkovej čiastky tvorí dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Nájom pri 1-izbovom byte začína približne od čiastky 170 eur, pri 2-izbovom byte približne od čiastky 240 eur.

Zdroj: presov.sk