Skip to content
Menu
Menu

Radnica začína s obnovou parku Panská záhrada

Mesto Prešov začína s obnovou a revitalizáciou parku Panská záhrada v miestnej časti Nižná Šebastová. Realizácia projektu je možná vďaka schváleniu nenávratného finančného príspevku z eurofondov.

Radnica už odovzdala Panskú záhradu s celkovou rozlohou 17 153 m² zhotoviteľovi .

Priestor, v ktorom budú realizované stavebné práce, bude ohraničený páskou, preto v tejto súvislosti prosíme občanov o dodržiavanie zákazu prechodu cez stavenisko, o zvýšenú opatrnosť v okolí parku a tiež o trpezlivosť.

„Tento projekt je jasným dôkazom toho, že nielen centrum mesta a nielen sídliská sa stávajú a sú prioritou pre rozvoj zelene a revitalizáciu verejných priestranstiev. Záleží nám na tom, aby sa aj jednotlivé mestské časti rozvíjali a mali kvalitnejšie prostredie. Panská záhrada je obľúbená, usporadúva sa tam veľa zaujímavých podujatí a verím, že do budúcna bude jednak stredom organizovania života, ale rovnako aj centrom oddychu pre obyvateľov Nižnej Šebastovej,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.

V rámci projektu bude postupne vysadená a zrevitalizovaná verejná zeleň, zrealizovaná bude aj dostavba chodníkov pre peších. Doplnené budú aj prvky drobnej architektúry ako parkové lavičky, odpadkové koše, solárna lavička, stojan na bicykle, informačné tabule či herné prvky. Pribudne verejné osvetlenie, osviežovacie prvky, zavlažovací systém a detské ihrisko.

Pri navrhovaní stavebno – architektonických riešení revitalizácie parku bol dôraz kladený predovšetkým na historickú hodnotu celého priestranstva a výber tých najlepších riešení vo vzťahu k uchovaniu historickej hodnoty parku. Stavebné práce budú zamerané na zlepšenie využívania územia trvalo udržateľným spôsobom. Vďaka tomu sa podarí posilniť nielen ekostabilitu celého územia, ale taktiež zabezpečiť aj funkčné a estetické prostredie pre obyvateľov mesta.

Celkové náklady na realizáciu projektu predstavujú 887 381 eur, pričom výška schváleného nenávratného finančného príspevku z eurofondov je 843 012 eur.

Zdroj: presov.sk