Skip to content
Menu
Menu

Rok od výbuchu plynu v bytovom dome na Mukačevskej sa v legislatíve nič nezmenilo

Uplynul od výbuchu plynu na Mukačevskej ulici v Prešove. Takýto rozsiahly výbuch plynu v bytovom dome si Slovensko za posledné desaťročia nepamätá. O to dôležitejšia musí byť úloha orgánov verejnej moci riešiť problém bezpečnosti v bytových domoch prijatím nevyhnutných opatrení hlavne v legislatívnej oblasti, pretože každá informácia či zmena môže pomôcť podobným situáciám v budúcnosti predísť alebo na ne obyvateľov bytových domov aspoň pripraviť.

Vyšetrovanie stále prebieha a otázok je stále mnoho. Dalo sa týmto udalostiam predísť? Čo všetko musí správca alebo predseda bytového domu dodržiavať, aby sa podobné situácie v budúcnosti neopakovali? Aké revízie a kontroly musia byť na pravidelnej báze vykonávané? Čo ak sa niečo stane aj napriek striktnému dodržiavaniu zákona? Dokážeme právnymi predpismi eliminovať zlyhanie ľudského faktora?

Bytový zákon má nedostatky

Bytový zákon a súvisiace predpisy majú veľa nedostatkov, na ktorých je potrebné systematicky pracovať a dopĺňať ich o dôležité body, ktoré vyplývajú práve z praxe a ktoré sa dlhodobo opomínajú. Bytové domy predstavujú veľkú skupinu budov, ktorej bezpečnosť musí byť upravená komplexným právnym predpisom. Na tento fakt upozorňujú všetci odborníci z oblasti požiarnej, ale aj všeobecnej bezpečnosti. Naše Združenie pre lepšiu správu bytových domov nevynímajúc.

Nechystá sa legislatívna zmena

Mnohí očakávali, že takáto rozsiahla nešťastná udalosť bude mať za následok hĺbkovú diskusiu odborníkov a následnú aplikáciu nových opatrení na zabránenie podobných udalostí do legislatívy. A čo sa s odstupom času zmenilo? Žiaľ sme nútení skonštatovať, že absolútne nič! Navyše, vláda Slovenskej republiky do plánu legislatívnych úloh na rok 2021 nezahrnula žiadnu legislatívnu zmenu v tejto oblasti a naďalej sa tvári, ako by sa nič nestalo.

Kedy začnú kompetentní konať?

Obyvatelia bytových domoch však nebudú v bezpečí, kým kompetentní nezačnú konať. Medzi najvážnejšie problémy v bytových domoch patrí spôsob vyhotovenia elektrickej inštalácie nielen v bytoch ale aj v spoločných častiach bytových domov vo vzťahu k počtu a druhu používaných elektrických spotrebičov. Netreba však zabudnúť ani na nesprávne vyhotovenia vetrania únikových ciest, nepriechodných únikových ciest, nedostatočné zabezpečenie úniku z priestorov bytového domu a rovnako nedostatočné zabezpečenie voľného prístupu k požiarnym zariadeniam a hlavným uzáverom plynu, vody, elektriny a pod. Všetky tieto oblasti môže efektívne zastrešiť nová legislatíva. Žiaľ na vyše 2 milióny obyvateľov žijúcich v bytových domoch sa zo strany štátu myslí naozaj minimálne.

Mgr. Nina Sovič
výkonná riaditeľka ZLSBD
Foto: Viktor Zamborský