Skip to content
Menu
Menu

Šanca prihlásiť nadané deti do klubov je tu opäť!

V Prešove aktuálne pôsobia dva kluby nadaných detí. Jeden z nich bol prvým na Slovensku a v septembri oslávi desiate výročie svojho vzniku.

V priestoroch Základnej školy na Šmeralovej ulici 25 pôsobí prvý klub nadaných detí na Slovensku. V školskom roku 2022/23, presnejšie v septembri, oslávi desať rokov svojho fungovania. Klub nadaných detí jestvuje v prenajatých priestoroch „Šmeralky“ a funguje ako samostatná mimoškolská činnosť pre intelektovo nadaných žiakov, ktorá patrí medzi projekty iniciatívy Rozumieme nadaným. Najstarší Klub nadaných detí na Slovensku vedú prešovskí učitelia Ingrid Storinská, Juliána Sedláková a Ľuboš Lukáč.
Druhý prešovský klub pre nadané deti vyrástol v Súkromnej základnej škole DSA na Mukačevskej ulici 1. Na starosti ho má učiteľ a zakladateľ spomínanej iniciatívy Ľuboš Lukáč.Stretnutia členov klubov nadaných detí v Prešove sa uskutočňujú zdarma. Deti na registráciu do klubov nepotrebujú dokonca ani vzdelávací poukaz.

Ako zaregistrovať dieťa

Do oboch spomínaných klubov je možné sa zaregistrovať od 31. augusta 2022. Klub je určený pre nadaných školákov z Prešova a okolia. Rodičia si potrebujú stiahnuť tlačivo z
webstránky www.nadanedieta.sk, a to podľa toho, do ktorého z dvoch klubov chcú svoje dieťa prihlásiť. Tlačivo je potrebné vypísať a jeho sken zaslať emailom na adresu nadanedieta@gmail.com. Ak deti niektorú zo škôl, prevádzkujúcich klub nadaných navštevujú, stačí, ak ich rodičia odovzdajú vyplnené tlačivo triednemu učiteľovi dieťaťa.
Maximálna kapacita detí v každom klube je 30. Keďže organizátori opäť predpokladajú veľmi veľký záujem, registrácia bude trvať približne jeden školský týždeň.

Slovenské kluby a ich organizátori

Kluby nadaných detí sú určené pre intelektovo nadané deti, deti nadané matematicky, či lingvisticky, deti s bystrou úvahou, deti hravé a ochotné si rozširovať obzory všetkými smermi. Ambíciou organizátorov v kluboch nadaných je rozvoj intelektu prostredníctvom rôznych činností.

Kým v Českej republike jestvuje viac ako 50 klubov pre nadané deti, na Slovensku je ich zatiaľ podstatne menej. Po prešovskom klube vznikli postupne ďalšie, napríklad v Banskej Bystrici, Humennom, Bardejove, či Sabinove.
Organizátorom prešovských klubov je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. Klub nadaných detí patrí pod projekty a aktivity iniciatívy Rozumieme nadaným, ktorej koordinátorom je Ľuboš Lukáč, odborník a metodik pre vzdelávanie nadaných. Ľuboš Lukáč pôsobí tiež ako špeciálny pedagóg a učiteľ základnej školy.

Čo žiaci v kluboch nadaných zažijú

K tomu slúžia tímové hry, exkurzie, experimentovanie a bádanie. Účelom klubov je tiež podchytiť skupinu nadaných detí v rannom veku a poskytnúť im nadštandardný rozvoj a rozširovanie obzorov. Pre členov klubov je pripravený bohatý program. Deti skúmajú, experimentujú, riešia logické úlohy, zameriavajú sa na rozvoj všetkých druhov nadania, precvičujú čitateľskú i finančnú gramotnosť a stretávajú sa s osobnosťami kultúrneho a spoločenského života.

Text: Dušan Guman Foto: Ľuboš Lukáč