Skip to content
Menu
Menu

Školy pre deti so zrakovým znevýhodnením dostanú kompenzačné pomôcky

Vďaka financiám z Plánu obnovy a odolnosti sa Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podarilo podporiť jediné dve školy na Slovensku, ktoré sú v súčasnosti v rámci škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením zamerané konkrétne na zrakové postihnutie. Presnejšie ide o Spojenú školu internátnu pre žiakov so zrakovým postihnutím, Svrčia 6, v Bratislave a Spojenú školu internátnu pre žiakov so zrakovým postihnutím, Nám. Štefana Kluberta 2 v Levoči.

„Deti so zrakovým postihnutím majú mimoriadne zložitý prístup k informáciám a sú v oveľa väčšej miere odkázané na moderné technológie, ktoré im dokážu zjednodušiť vzdelávací proces.“ vysvetlil dôvody tejto investície minister školstva Branislav Gröhling. Práve Komponent 7 Investícia 1  POO „Vzdelávanie pre 21. storočie – Digitálna infraštruktúra v školách“ má za cieľ zvýšiť dostupnosť inkluzívneho vzdelávacieho systému, ktorý bude orientovaný na individuálne potreby a schopnosť kompenzovať nerovnosti v štartovacích pozíciách vyplývajúce zo zdravotného a znevýhodnenia.

Uvedené dve školy pre žiakov so zrakovým postihnutím poskytujú nenahraditeľnú platformu pre kvalitné vzdelávanie s možnosťami kompenzácie postihnutia zraku. Vzhľadom na potrebu zabezpečenia vysokokvalitného a moderného technického vybavenia pre žiakov so zrakovým postihnutím vznikla potreba prednostného zabezpečenia digitálneho vybavenia pre tieto školy pomôckami, ktoré kompenzujú dôsledky straty alebo poškodenia zraku, zvyšujú samostatnosť a nezávislosť ľudí so zrakovým postihnutím.

„Len nedávno oslávila Spojená škola v Levoči svoje 100. výročie a za tú dobu vyšlo z jej brán množstvo vzdelaných, motivovaných a šikovných žiakov a žiačok pripravených sa plnohodnotne začleniť do bežného života, pretože ich na to ich škola dokázala pripraviť. Považujeme za svoju povinnosť vytvárať pre školy také podmienky, aby mohli naďalej deťom poskytovať kvalitnú a plnohodnotnú prípravu do života v 21. storočí.“ uviedla štátna tajomníčka Svetlana Síthová.

Na tento účel je alokovaných spolu 374 970 EUR, pričom financie budú použité na nákup kompenzačných pomôcok a vybavenia uľahčujúceho vzdelávanie pre žiačky a žiakov základných škôl so zrakovým postihnutím – napr. zvukový orientačný maják, matematický program pre nevidiacich, elektronická čítacia lupa, ultrazvukový detektor prekážok, indikátor farieb, braillovský displej, tlačiareň v Braillovom písme, či čítacie zariadenie.

„Inklúzia vo svojej podstate znamená prispôsobenie podmienok na vzdelávanie potrebám žiačok a žiakov. Naším cieľom je vytvárať čo najlepšie podmienky pre všetky deti a pre všetky školy a to aj s dôrazom na špeciálny prúd školstva, ktorý je nenahraditeľnou súčasťou nášho vzdelávacieho systému,“ uzavrela S. Síthová.

Zdroj: MŠVVaŠ SR