Skip to content
Menu
Menu

Slovensko sa stáva dentálnou veľmocou

Prečítať článok

Slovenka Ivana Ligusová sa stala novou prezidentkou Európskeho spolku študentov zubného lekárstva (EDSA), ktorý po prvý krát v jeho histórii podporí spoločnosť DIPLOMAT DENTAL na summite v Košiciach.

Záver letnej sezóny bude na východnom Slovensku patriť osvete a inováciám vo sfére zubného lekárstva. Košice sa na pár dní stanú centrom prestížnej medzinárodnej konferencie EDSA (European Dental Students‘ Association) a summit tak naviaže na svoju poslednú edíciu z Berlína, ktorá sa konala pred pandémiou.

Aula Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bude hosťovať sériu workshopov a konferencií spojených s novinkami v dentálnej sfére. Pozornosť hostí bude tiež upriamená na študentku medicíny Ivanu Ligusovú, ktorá bude menovaná za historicky prvú slovenskú prezidentku Európskeho spolku študentov zubného lekárstva.

,,President-Elect budem ešte takmer štyri mesiace, počas ktorých sa budem prostredníctvom videohovorov zoznamovať s dôležitými partnermi EDSA a budem plánovať presnú agendu, ktorú budeme plniť v roku 2021/2022. Do funkcie prezidentky nastúpim 25. augusta 2021 na letnom EDSA meetingu, ktorý sa vďaka aktivite našich študentov uskutoční práve v Košiciach na Lekárskej fakulte UPJŠ. Môj mandát trvá jeden rok – do augusta 2022, a funkciu budem vykonávať popri práci zubného lekára. Som veľmi vďačná vedeniu našej fakulty, že aktivitu študentov v spolkoch vždy veľmi podporovala a umožnila nám dostať sa tam, kde sme. Momentálne sme v prezídiu EDSA dvaja Slováci – spoločne s kolegom Marcelom Paľovčíkom, čo je takisto veľký úspech,“ poznamenáva Ivana Ligusová.

European Dental Students‘ Association  je mimovládna organizácia sídliaca na univerzite ACTA v Amsterdame s viac než tridsaťročnou históriou, ktorá zastupuje asi 70-tisíc študentov zubného lekárstva z 31 krajín Európy. Slovenské talenty a technologické inovácie tak budú rezonovať v medzinárodnom kontexte. Po prvý krát v histórii summitov EDSA sa do série workshopov zapojí aj rodinná firma DIPLOMAT DENTAL, ktorá 25. a 26. augusta predstaví študentom inovatívne zubárske kreslo MODEL PRO.

V júni tohto roku zaujal MODEL PRO medzinárodnú porotu v Nemecku, kde získal prestížne ocenenie Red Dot Award v kategórii „produktový dizajn“ za inováciu v podobe digitálnej zubárskej súpravy, ktorá je ovládaná aplikáciou Diplomat Connect. Prvé zubárske kreslo ovládané tabletom realizoval nový CEO spoločnosti Diplomat Dental, Tomáš Nerád, ktorý si zvolil platformu EDSA ako ideálneho partnera na predstavenie kresla MODEL PRO novej generácii zubných lekárov. Slovenské publikum, študenti medicíny i odborná verejnosť tak budú mať po prvý krát možnosť osobne spoznať túto dizajnovú inováciu vo sfére dentálnej technológie.

„Od začiaktu sme chceli pripraviť zubársku súpravu, ktorá bude dizajnovo excelovať v porovnaní s konkurenciou. Získať Red Dot bolo pre mňa niečo nepredstaviteľné, bolo to niečo, čo dostávali iba tie najlepšie a omnoho väčšie firmy. Správny dizajn sme dlho hľadali, dva prototypy sme zrušili úplne a začali odznova. Až keď sme vymenili dizajnérov, postavili ďalší prototyp, začali sme byť s výsledkom spokojní. Vtedy myslím, že pán Miček z Werkemotion štúdia prvý krát vyslovil: “toto je na Red Dot”. Odvtedy sme o tom trochu snívať aj začali. Som veľmi hrdý, že náš Model Pro získal takúto prestížnu svetovú cenu a mám radosť, že ju môžeme študentom z celej Európy predstaviť osobne v aule UPJŠ“ uvádza Tomáš Nerád.

Edita Hudáková