Skip to content
Menu
Menu

SPOZNAJ SVOJE MESTO

Krajské múzeum v Prešove a Prešovský samosprávny kraj vás pozýva na diskusiu s názvom:
„SPOZNAJ SVOJE MESTO“
23.11. 2023 o 17.00 hod.
Rákociho palác, Hlavná 86, 080 01 Prešov

V roku 2023 uplynie už 570 rokov od udelenia prvého mestského erbu kráľom Ladislavom V. a zároveň si v novembri pripomíname aj prvú písomnú zmienku o Prešove, ktorá sa viaže k listine Bela IV. týkajúcej sa sporu o majetky medzi bardejovskými cistercitmi a nemeckými hosťami v Prešove.

Vďaka týmto, ale aj ďalším súvislostiam, vo štvrtok 23. novembra 2023 o 17:00 v Rákociho paláci na Hlavnej 86 v Prešove odštartujeme prvú z viacerých pripravovaných diskusií o histórii a významných medzníkoch nášho mesta.

Tešíme sa, že pozvanie na diskusiu prijali: doc. Mgr. Marcela Domenová, PhD. z Inštitútu histórie FF PU, PhDr. Daniela Pellová a Mgr. Alena Mišíková, PhD. zo Štátneho archívu v Prešove, ktoré spolu s našou historičkou, Mgr. Nikoletou Lattovou, PhD., budú hovoriť o počiatkoch a formovaní Prešova.

Súčasťou podujatia bude aj prezentácia vybraných zbierkových predmetov z Krajského múzea v Prešove, ktoré sa viažu práve k vývoju mesta.

Krajské múzeum v Prešove