Skip to content
Menu
Menu

SPŠ elektrotechnická Prešov má nové špecializované laboratórium

Novinkou na najlepšej strednej odbornej škole v hodnotení INEKO, Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove, je nové špecializované laboratórium. Zriadilo sa za účelom merania základných elektrických veličín a využívať ho budú prioritne žiaci posledných ročníkov odboru Elektrotechnika. Prešovský samosprávny kraj ako zriaďovateľ školy na jeho vznik prispel z rozpočtu sumou 40-tisíc eur.

SPŠE Prešov má nové moderné špecializované laboratórium pre elektrotechnické merania. Pri jeho realizácii spojili svoje sily krajská samospráva a samotná škola. Konkrétne prešovská župa nákup infraštruktúry tohto školského pracoviska podporila sumou vo výške 40-tisíc eur. Ďalšie financie za vyše 7-tisíc eur, smerujúce do doplňujúcich modulov a interiérového dovybavenia, poskytla škola v rámci svojej nadácie a tiež z vlastných prostriedkov.

Infraštruktúra špecializovaného laboratória pre elektrotechnické meranie pozostáva z dvoch častí. Pre meranie základných elektrických veličín sa na pracovisko z rozpočtu PSK zakúpili tri laboratórne stoly VarioLab+ s vybavením pre žiakov a tiež učiteľský laboratórny stôl.

Nadácia SPŠE Prešov poskytla prostriedky na doplňujúce moduly, ako sú 3F zásuvky, prepojovacie svorky, zdroje, dekády a držiaky šnúr.

Pre druhú časť laboratória určeného na meranie na točivých elektrických strojoch sa financie župy použili pre zabezpečenie skúšobného zariadenia merania jednosmerných strojov a synchrónnych strojov vrátane synchronizačnej jednotky. Z prostriedkov školy sa aj pre túto časť pracoviska zaobstarali doplňujúce moduly, ale tiež nábytok, materiál pre podlahu, stierky, vymaľovanie a elektroinštaláciu. Maliarske, pokladacie a elektroinštalačné práce pritom zamestnanci školy zrealizovali svojpomocne.

Zakúpením infraštruktúry laboratória pre elektrotechnické meranie a úpravou jeho priestorov škola získala moderné laboratórium pre meranie všetkých základných elektrických veličín. Využívať ho budú predovšetkým žiaci 3. a 4. ročníka odboru Elektrotechnika.

V SPŠE Prešov modernizácia jej priestorov zďaleka nekončí. Škola pokračuje v realizácii projektu „Zvýšenie počtu žiakov SPŠE v Prešove na praktickom vyučovaní“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu s celkovou výškou oprávnených výdavkov viac ako 600-tisíc eur. Jeho súčasťou je obstarávanie a modernizácia materiálno-technického vybavenia učební praktického vyučovania a stavebné úpravy i rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov školy.

Z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja sa v uplynulom roku realizovali investičné akcie konkrétne v školskom internáte pri SPŠE Prešov, a to v celkovej výške viac ako 143-tisíc eur. Nakúpilo sa interiérové vybavenie, lôžkoviny, podlahy, dvere a ďalší inventár internátu, taktiež sa riešil havarijný stav stropov v jeho izbách.

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK
Foto: PSK