Skip to content
Menu
Menu

Systém triedeného zberu odpadov sa od júla mení

Pripravované zmeny v systéme zberu triedených komodít nastanú od 1.7.2022 aj v meste Prešov. Plasty, kovové obaly a nápojové kartóny sa budú vyhadzovať  do toho istého kontajnera.

Od 1.júla 2022 nás čaká spoločný zber kovových obalov a nápojových kartónov spolu s plastovými obalmi do jedného vreca pri rodinných domoch a do kontajnerov na plasty, VKM a kovové obaly na sídliskách.

Zavedením nového systému zálohovania plastových obalov a plechoviek od 1.1.2022 došlo k poklesu objemu v triedenom zbere, ktorý je realizovaný prostredníctvom farebných zberných vriec a nádob.

Donedávna fungoval triedený zber tak, že kovové obaly a nápojové kartóny sa hádzali do jedného červeného vreca, respektíve kontajnera. Od júla 2022 sa prechádza na takzvanú trojkombináciu.

Pôjde o spoločný zber kovových obalov a nápojových kartónov spolu s plastami.

Vďaka tejto novinke sa zvýši dostupnosť zberu pre občanov, obsah spoločného vreca alebo kontajnera sa rýchlejšie zaplní, odpad sa po dotriedení rýchlejšie dostane k recyklátorovi, v domácnosti budete môcť zbierať tri zložky v jednom spoločnom vreci alebo nádobe.

Pri triedenom zbere však naďalej platí pravidlo, že je potrebné stlačiť všetko čo sa dá postláčať. Odpady potom zaberajú v nádobách menej priestoru a vojde sa ich tam viac.

Mesto Prešov zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky. Zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov mesto Prešov v spolupráci s OZV NATUR-PACK, a. s., prispieva k zlepšeniu životného prostredia.

V roku 2021 sa v meste Prešov vyzbieralo 3 667 640 kg vytriedeného odpadu, čo predstavuje viac ako 43 kg na jedného obyvateľa.

Zdroj: presov.sk