Skip to content
Menu
Menu

Tento rok je na opravy prešovských komunikácií v mestskej kase 800-tisíc eur

Prečítať článok

(ako) – Mestská rada sa na stredajšom rokovaní zaoberala plánom opráv a bežnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov v meste na rok 2021. Predložili ho vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry Viliam Majda a nový konateľ spoločnosti Správa a údržba mestských komunikácií mesta Prešov Jaroslav Greguš. Metská rada odporučila zastupiteľstvu plán schváliť, ale posledné slovo budú mať poslanci koncom januára.

Na decembrovom zastupiteľstve, keď sa schvaľoval rozpočet na rok 2021, poslanci odsúhlasili na údržbu a opravy mestských komunikácií balík prostriedkov vo výške 800-tisíc eur.

„Tieto prostriedky sú rozdelené tak, že každá mestská časť disponuje sumou 100-tisíc eur a pre požiadavky obyvateľov nezaradené v požiadavkách mestských častí je určených tiež 100-tisíc eur,“ uviedol v dôvodovej správe Viliam Majda.

Dodal, že v priebehu roku 2020 vedenie mestskej spoločnosti Správa a údržba mestských komunikácií mesta Prešov rokovalo so všetkými mestskými časťami o ich akútnych potrebách opráv komunikácií. Výsledkom je plán, ktorý je doplnený o ďalšie požiadavky obyvateľov vo výške 95-tisíc eur.

Konkrétne, pre VMČ 1 je vyčlenených 107 500 eur, pre VMČ 2 100-tisíc, pre VMČ 3 100-tisíc, VMČ 4 99 175,  VMČ 5 112 394,  VMČ 6 98 600 a VMČ 7 105 615 eur. Celkovo, teda vrátane ostatných požiadaviek za 95-tisíc ide o sumu 818 334 eur.

„Vzhľadom k požiadavkám niektorých VMČ, ktoré pridelenú sumu prekračujú, budú v priebehu roka tieto akcie zreálňované, čo do rozsahu ako aj vzhľadom k jednotkovým cenám. Treba upozorniť aj na skutočnosť, že reálne požiadavky na opravu komunikácií sú vyššie, ako sú možnosti rozpočtu. „Pod čiarou“ zostali viaceré ďalšie požiadavky, ktoré budú zaradené do plánu až v budúcom roku. Odporúčame MsZ tento materiál vziať na vedomie ako optimálny kompromis medzi potrebami Mesta a jeho rozpočtovými možnosťami,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Ilustračné foto: pis.sk