Skip to content
Menu
Menu

V Bardejove sa konalo celoštátne kolo Stredoškolskej odbornej činnosti

V poradí 44. ročník celoštátnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) hostila v termíne od 27. do 29. apríla župná stredná škola v Bardejove. Stretlo sa tu vyše 270 súťažiacich zo slovenských štátnych, cirkevných aj súkromných stredných škôl, ktorí súťažili v sedemnástich vyhlásených odboroch. Školy Prešovského kraja sa umiestnili na popredných priečkach v siedmich z nich. V témach Matematika – fyzika a Biológia im dokonca patrí priečka najvyššia.

Celoštátna prehliadka SOČ sa tento rok vďaka uvoľneným opatreniam súvisiacich s pandémiou koronavírusu realizovala prezenčnou formou. Spolu 272 súťažiacich z ôsmich slovenských krajov, 54-členný tím odbornej hodnotiacej komisie a tiež desať členov celoštátnej odbornej komisie SOČ sa stretli v priestoroch Strednej odbornej školy ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka v Bardejove, a to v dňoch 27. – 29. apríla.

Na podujatí sa predstavilo až 18 stredných škôl z Prešovského kraja, medzi inými aj 10 škôl patriacich do zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – Spojená škola, Stará Ľubovňa; Spojená škola Masarykova 24, Prešov, org. zložka SOŠ podnikania; Gymnázium, Lipany; Gymnázium Kukučínova, Poprad; Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Kežmarok; Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa; SPŠ strojnícka, Prešov; SPŠ elektrotechnická, Prešov; SPŠ techniky a dizajnu, Poprad aj hostiteľská SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka, Bardejov.

Na programe celoštátnej prehliadky bolo spolu 17 odborov počínajúc matematikou, fyzikou, chémiou po potravinárstvo, životné prostredie, zdravotníctvo, či právne vedy. V centre záujmu bolo aj napríklad aj kultúra, pedagogika, psychológia či problematika voľného času. V každom z nich sa predstavili vždy dvaja žiaci z príslušného kraja. Celkovo tak v každom odbore súťažilo 34 súťažiacich. Prešovský kraj získal popredné umiestnenia spolu v siedmich oblastiach,  v dvoch obsadil najvyššie priečky.

V odbore Matematika, fyzika si prvé miesto vybojoval Damián Regeš zo Súkromnej SOŠ v Poprade so svojou prácou Svetelné znečistenie. Rovnako na najvyššiu priečku si v celoštátnej prehliadke siahla Ema Hetešová z Gymnázia P.O. Hviezdoslava v Kežmarku, a to vďaka práci Forézia šťúrikov v odbore Biológia.

V oblasti Pôdohospodárstvo získal druhé miesto Adam Štefaník z Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v Starej Ľubovni. Vybojoval si ho s prácou Výchova a výcvik farbiarov pre uplatnenie v poľovníckej praxi.

Prešovský kraj bol úspešný aj v odbore Cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia. Tretie miesto v ňom získala Julia Zubyk zo Spojenej školy Masarykova 24 v Prešove, a to s prácou Potulky Ukrajinskými Karpatami. V téme História, filozofia, právne vedy má Prešovský kraj druhé miesto. Zaslúžil sa oň Juraj Sýkora zo Súkromnej SOŠ v Poprade so svojou prácou Mapovanie a popularizácia historických železiarní a ich dedičstva v Slovenskom rudohorí (1815 – 1948).

Rovnako druhé miesto si z podujatia v odbore Ekonomika a riadenie odniesli žiačky SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka v Bardejove Dominika Pangracová a Klára Bilská. V celoštátnom kole uspeli s prácou Po stopách odborov svojej SOŠ. A napokon v odbore Pedagogika, psychológia a sociológia získali tretie miesto s prácou Lepší spánok  Ema Husárová a Michaela Zemanová zo Súkromnej SOŠ v Poprade.

Celoštátna prehliadka SOČ sa každoročne koná pod záštitou rezortu školstva, pričom nad týmto ročníkom prevzal záštitu aj predseda PSK Milan Majerský.  Ide o prezentáciu stredoškolských prác z prírodovedných, technických, humanitných a spoločenskovedných odborov. Prehliadka prebieha formou verejnej obhajoby a písomnej odbornej časti práce. Pre žiakov stredných škôl  je zavŕšením ich stredoškolského vzdelávania a tiež tréningom a skúsenosťou v príprave na ďalšie pokračovanie štúdia na vysokej škole.

„Putovná valaška SOČ“ pre nadchádzajúci 45. ročník celoštátneho kola bola odovzdaná do Nitrianskeho kraja, kde je naplánovaná realizácia prehliadky pre rok 2023.

Zdroj: PSK