Skip to content
Menu
Menu

V Logickej olympiáde bude súťažiť viac ako dvetisíc nadaných detí

Celoslovenská súťaž pre nadaných žiakov vstupuje do jubilejného desiateho ročníka. Obľúbené podujatie opäť preverí nadaných žiakov základných škôl a osemročných gymnázií.

Do jubilejného, desiateho ročníka Logickej olympiády v školskom roku 2021/2022 zaregistrovali školy 2 271 žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. V kategórii A (žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ) bude súťažiť 1061 žiakov a v kategórii B (žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ a žiaci osemročných gymnázií do 15 rokov) je zaregistrovaných 1210 intelektovo nadaných žiakov. Súťaž odštartujú školské kolá zaregistrovaných škôl. Do finále, ktoré je naplánované na apríl, postupujú víťazi školských kôl.

Najväčšia súťaž intelektovo nadaných žiakov na Slovensku

Mesto Prešov sa každoročne stáva metropolou nadaných detí z celého Slovenska. Na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove sa už od roku 2013 konajú finálové kolá Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Nadaní žiaci – úspešní riešitelia školských kôl prichádzajú na finále z celej krajiny.

Mimoriadne obľúbená súťaž je zameraná na logický úsudok, matematický a priestorový úsudok a verbálne myslenie. Súťaží sa v dvoch súťažných kategóriách: žiaci 1. stupňa ZŠ (1. – 4. ročník ZŠ) a žiaci 2. stupňa ZŠ (5. – 9. ročník ZŠ). Okrem finálového kola a súťaže v logickom myslení je pre finalistov Logickej olympiády vždy pripravený zaujímavý workshop.

Večer talentov v predvečer veľkého finále

Logická olympiáda je tradične obohatená ďalšími atraktívnymi aktivitami. V predvečer „veľkého finále“ je pre finalistov pripravený Večer talentov. Stretnutie nadaných žiakov, rodičov a učiteľov sa koná v rekreačnej oblasti Sigord pri Prešove. Je určené súťažiacim zo vzdialenejších kútov Slovenska a jeho program je veľmi zaujímavý.

Napĺňa ho kúzelná fyzika, spoločenské hry, netradičné matematické hry, hlavolamy, či rébusy. Pre rodičov a učiteľov je pripravené odborné poradenstvo, informácie o špecifikách edukácie intelektovo nadaných žiakov a konzultácie. Nechýbajú ani informácie o prebiehajúcich projektoch a aktivitách celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.

Prednášajú aj samotné deti

Súčasťou najväčšej súťaže pre nadané deti na Slovensku je odborný seminár Rozumieme nadaným. Jeho cieľovou skupinou sú učitelia, psychológovia, špeciálni pedagógovia, rodičia žiakov, študenti, Pedagogickej fakulty PU v Prešove i laická verejnosť.

Hlavnou témou seminára sú príspevky, prezentované odborníkmi z oblasti výchovy a vzdelávania nadaných žiakov. Účastníkom odborného stretnutia sú ponúknuté odborné prednášky, vystúpenia učiteľov z praxe a pohľad na vzdelávanie nadaných detí očami samotných detí.

Za pomoc nadaným plaketa Rozumieme nadaným

Logickú olympiádu intelektovo nadaných žiakov pravidelne organizujú Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Odbor školstva Okresného úradu v Prešove a mesto Prešov. Súťaž patrí do portfólia projektov, organizovaných celoslovenskou iniciatívou Rozumieme nadaným.

Na organizácii Logickej olympiády, odborných seminárov, projektov, výskumov, edukácii intelektovo nadaných žiakov sa spolupodieľa množstvo odborníkov v oblasti výchovy a vzdelávania nadaných detí, ako tiež nadaných študentov stredných a vysokých škôl. Je každoročným zvykom organizátorov poďakovať a zablahoželať ľuďom, ktorí sa problematikou nadaných žiakov zaoberajú. Ocenení jednotlivci získavajú pamätnú plaketu Rozumieme nadaným.

Tú organizátori doposiaľ udelili: slovenskému režisérovi prof. Jurajovi Jakubiskovi, hudobnej skupine IMT Smile, doc. RNDr. Ivete Scholtzovej, PhD., , PaedDr. Lucii Mikurčíkovej, Ph.D., BCBA, doc. RNDr. Alene Prídavkovej, PhD., doc. Ing. Jane Burgerovej, PhD., Mgr. Martine Mátychovej, PhD., PhDr. Jane Juráškovej, PhD., doc. PhDr. Vladimírovi Dočkalovi, CSc., Mgr. Anne Petríkovej, PhDr. Irene Fazekašovej, Mgr. Renáte Kopilcovej, Mgr. Ingrid Storinskej, ale aj študentom: Jánovi Kolárovi, Martinovi Klovaničovi, Martinovi Žemličkovi.

Mgr. Dušan Guman
Foto: Rajmund Petrík