Skip to content
Menu
Menu

V Okrúhlom po 76 rokoch opravili most

Prečítať článok

Viditeľné poruchy a nedostatky na moste v obci Okrúhle vo svidníckom okrese sa už podarilo odstrániť. Opravy financoval kraj z vlastných zdrojov.

Za 150 kalendárnych dní prešiel kompletnou rekonštrukciou 76-ročný most v obci Okrúhle (okres Svidník). Opravy si vyžiadali investíciu takmer 185-tisíc eur, ktoré financoval Prešovský samosprávny kraj (PSK) z vlastných zdrojov.

Na oporách jednopoľového mosta už boli viditeľné vlhké škvrny, erózia betónu, odlupovanie a záclony. Na vozovke sa nachádzali priečne trhliny a lokálne hrbole. Na rímsach došlo k rozpadu betónu, zábradlie bolo skorodované a nevhodne ukončené. Okolie mosta bolo zarastené vegetáciou a most mal nevyhovujúce šírkové usporiadanie. Aj preto sa rozhodla Správa a údržba ciest PSK pristúpiť k rozsiahlej oprave mosta.

Stavebné práce pozostávali z vyfrézovania vozovky pred a za mostom, kompletnej demolácie mosta, taktiež sa urobili preložky inžinierskych sietí, zhotovili sa základové konštrukcie mosta, opory, nosná konštrukcia a prechodové oblasti mosta.

Okrem toho došlo k vyčisteniu koryta, úprave terénu pod mostom a v jeho okolí, tiež k zriadeniu nového odvodnenia mosta, izolácie mostovky a odvodňovacích drenážnych kanálikov.

Zhotovili sa monolitické železobetónové rímsy, urobila sa montáž bezpečnostných zariadení, zhotovili sa konštrukcie vozovky na moste, obslužné prístupové schodiská pri oboch krajných oporách. Zrekonštruovala sa vozovka pred a za mostom a urobilo sa vodorovné a zvislé dopravné značenie.

Zdroj: PSK