Skip to content
Menu
Menu

V Prešove sa začal zber lístia

Mesto Prešov v týchto dňoch začalo so zberom lístia pomocou mobilných zberných kosačiek. Počas novembra tieto stroje vyzbierajú lístie na ploche 34 hektárov.

Obyvatelia mesta Prešov môžu v týchto dňoch vidieť v niektorých mestských častiach mobilné zberné kosačky, ktoré zbierajú opadané lístie zo stromov. Tento typ zberu zabezpečujú Technické služby mesta Prešov a aktuálne sa vykonáva v širšom centre mesta, na Sídlisku II, Sídlisku III a v časti Sekčova.

Mobilné zberné kosačky postupne vyčistia od lístia územie s rozlohou 34 hektárov, čo predstavuje 12% z celkovej plochy verejnej zelene v meste Prešov.

Zberom lístia z trávnatých plôch v okolí cestných komunikácií predchádzame upchatiu dažďových kanalizačných vpustí. Vďaka strojovému zberu pomocou mobilných kosačiek sa zároveň urýchli a zefektívni činnosť pracovníkov malých obecných služieb, ktorí sa starajú aj o hrabanie lístia.

Ich súčinnosť je však naďalej nevyhnutná, a to najmä v lokalitách kde sa mobilné zberné kosačky nedokážu pohybovať.

Zdroj:presov.sk