Skip to content
Menu
Menu

V Prešove vodiči MHD neštrajkovali

Prečítať článok

(pv) – Štrajk v najväčších slovenských mestách vyhlásili odborové organizácie Dopravného podniku Bratislava a Dopravného podniku mesta Košice. Vodiči MHD v Prešove sa pripojili len symbolicky, vo forme podporného štrajku. Spoje premávali bez akéhokoľvek prerušenia. Výstražný štrajk medzi 8.00 a 9.00 hodinou bol dobrovoľný.

Vedenie prešovského dopravného podniku ešte pred jeho začiatkom vydalo toto oficiálne stanovisko:

Dopravný podnik mesta Prešov a mesto Prešov rešpektuje právo zamestnancov na štrajk. Podľa nášho názoru je však potrebné zvoliť adekvátnu formu štrajku vzhľadom k tomu, že DPMP nežiadal v súvislosti s pandémiou o žiadnu finančnú kompenzáciu za obdobie roka 2020.

Zamestnanci DPMP sa rozhodli pre takzvaný podporný štrajk, prostredníctvom ktorého chcú vyjadriť podporu kolegom z dopravných podnikov z Košíc a Bratislavy. Práve tie totiž žiadali o štátnu pomoc vo forme kompenzácie za obdobie pandémie a s ňou súvisiacich obmedzení, následkom ktorých zaznamenali výpadky tržieb. Formou podporného štrajku chcú zamestnanci DPMP zároveň poukázať na to, aby nedochádzalo k ďalšiemu obmedzovaniu spojov a znižovaniu dopravných výkonov.

V pondelok budú všetky autobusy a trolejbusy v rámci prešovskej MHD označené stuhami vo farbách mesta Prešov, ktoré budú umiestnené na pravom spätnom zrkadle vozidiel. Na bočných oknách na pravej strane autobusov a trolejbusov bude taktiež vylepený oznam, v ktorom bude vysvetlené prečo sa DPMP pripája ku štrajku.

Foto: DPMP