Skip to content
Menu
Menu

V Prešove vysadia vyše tristo nových stromov

Prečítať článok

(ako) – V rôznych častiach mesta v týchto dňoch vysádzajú dreviny. Konkrétne má ísť o 315 stromov a kroviny na ploche 7 metrov štvorcových. Zaujímavé je, že zmluvná spoločnosť mesta to robí na konci roka a v čase, keď nie je najideálnejší čas z ekonomického hľadiska. Na výsadbu sa má vynaložiť vyše 20-tisíc eur. Otázkou je prečo sa to neurobilo napríklad minulý rok.

Nové stromy pribudnú v lokalitách, ktoré určil orgán ochrany prírody v rozhodnutí o výrube pôvodných drevín. Dreviny vysádzajú na takých miestach, kde vo verejnom priestore chýbajú. Vidieť ich môžete na uliciach Bajkalská, Prostějovská, Vlada Clementisa, Volgogradská, Mukačevská, Tomášiková, Levočská, Čsl. armády, Tarasa Ševčenka, Zápotockého, Tkáčska, Remscheidská, Wolkerova, Štefánikova, Námestie mieru, Nám. 1. mája, Laca Novomestského, Exnárova a Sibírska.

„Orgán ochrany prírody však pred vydaním rozhodnutia neskúma umiestnenie sietí pod zemou. Niektoré lokality sa preto môžu meniť v prípade, ak sa na parcele nachádzajú prehustené inžinierske siete,“ upozornil hovorca mesta Vladimír Tomek.
Najväčšie zastúpenie majú také stromy ako javor mliečny, horský aj obyčajný, hrab obyčajný, buk lesný, jaseň mannový, dub šarlátový, lipa malolistá, brest poľný, jedľa biela, ale vysádzajú sa aj ďalšie druhy. V prípade krovín ide o dreň biely.

Dodávku zelene si mesto objednalo za 20 736,66 eur s DPH od spoločnosti Sentosa, s .r. o. „Vzhľadom na stále platné obmedzenia súvisiace s pandémiou COVID-19 sa dodávka drevín omeškala a boli k nám doručené až v novembri. Výsadba stromov v Prešove potrvá približne do polovice decembra. Realizuje ju dodávateľská spoločnosť Technické služby mesta Prešov, a .s. ,“ informoval hovorca Tomek.

Foto: presov.sk