Skip to content
Menu
Menu

V Prešove vzniká moderné centrum odborného vzdelávania za 9 miliónov eur

Prečítať článok

V Spojenej škole na Ulici Ľudmily Podjavorinskej v Prešove dnes Prešovský samosprávny kraj odštartoval rozsiahlu rekonštrukciu. Výsledkom bude moderné, špičkovo dovybavené centrum pre odborné vzdelávanie pre oblasť strojárenstva a elektrotechniky. Takmer 9 miliónový projekt kraj realizuje vďaka vlastným zdrojom a európskym financiám z programu IROP, a to v rámci iniciatívy Catching-up Regions.

Na viacerých stredných školách zriaďovaných PSK sa v súčasnosti realizujú projekty zamerané na zlepšenie ich vzdelávacej infraštruktúry a skvalitnenie odborného vzdelávania. Najnovšie aj v Spojenej škole na Ulici Ľ. Podjavorinskej v Prešove, kde sa v týchto dňoch začalo s modernizáciou jej objektov a priestorov. Prešovský samosprávny kraj tu celkovo preinvestuje 8,9 milióna eur, z toho 2,3 milióna eur zo svojho rozpočtu.

Krajské mesto potrebuje mať silnú strednú školu, dobre pripravené stredné odborné vzdelávanie a najmä odborné pracoviská. Preto som rád, že projekt v Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej dostáva reálne kontúry, ktorý z nej spraví špičkovú strednú školu 21. storočia. Vznikne tu akési tréningové stredisko pre tých, ktorí budú participovať na strednom odbornom vzdelávaní a fungovaní jednotlivých odborov. Som si istý, že to ocenia nielen tunajší žiaci – budúci mechanici, strojári či programátori obrábacích strojov, ale aj žiaci základných škôl a ich rodičia,“ vyjadril sa počas odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby predseda PSK Milan Majerský.

Investičná akcia zahŕňa stavebné práce na existujúcej hale praktického vyučovania, telocvični, sklade a v areáli školy, ktoré sú v hodnote 7,65 milióna eur. Jej súčasťou je však aj kvalitné materiálno-technické dovybavenie priestorov, a to za 1,3 mil. eur.

„Stredné odborné školstvo je dnes mimoriadne žiadané a zo strany  investorov a zamestnávateľov je obrovský dopyt práve po žiakoch, ktorí vyštudovali strojárstvo a elektrotechniku. My vďaka tomuto projektu prinesieme do ich vzdelávania potrebnú kvalitu a modernosť a prepojíme všetky zainteresované  strany od základných škôl po trh práce,“ dodal predseda M. Majerský.

Hlavnou akciou je rekonštrukcia vyše 50-ročnej haly praktického vyučovania, kde v súčasnosti prebieha odborné vyučovanie iba v jednej polovici. Druhá časť je z dôvodu dispozičného riešenia a pre technický stav nevyužívaná.

Rekonštrukčné práce počítajú s odstránením obalových konštrukcií a navrhujú vstavané medzipodlažie za účelom využitia celého halového veľkopriestoru. Prestavbou sa vytvorí komplex s teoretickými a praktickými učebňami, ktorý bude prepojený s prezentačným zázemím, šatňami, hygienickými aj skladovými priestormi. Vstupy do objektu budú riešené bezbariérovo. Zmodernizuje sa aj okolie školy. Zrealizujú sa parkové a sadové úpravy, osvetlenie areálu, kde pribudnú drobné exteriérové prvky oddychovej zóny.

Vďaka rekonštrukcii haly, pod ktorú sa zub času už naozaj významne podpísal, a obnove ďalších objektov sa naša škola stane omnoho príťažlivejšou pre žiakov základných škôl a zjednoduší nám ich nábor. Presvedčíme nielen žiakov, ale aj ich rodičov. A, samozrejme, výrazne skvalitníme podmienky pre našich približne 515 študentov. Určite to podporí  aj duálne vzdelávanie, v ktorom, čo sa týka technickej oblasti patríme medzi lídrov a dosahujeme v ňom vynikajúce výsledky. Svedčí o tom  95% úspešnosť uplatnenia sa našich dualistov po maturite v zamestnaneckom procese,“ doplnil riaditeľ spojenej školy Ján Holub.

Druhú časť investičnej akcie tvorí materiálno-technické dovybavenie odborných učební a priestorov pre praktické vzdelávanie. Týka sa vybavenia elektrotechnického laboratória a dielní meracími prístrojmi, 3D stimulátorom elektrických inštalácií či obojstrannou reťazovou zostavou.  Zmodernizujú sa aj učebne pre metrológiu, CNC a strojárske dielne, v ktorých pribudne napríklad trenažér virtuálneho zvárania. Vybaví sa aj dielňa pre pneumatiku a hydrauliku, kde pribudnú ďalšie špičkové mechanizmy.

Spojená škola, Ľudmily Podjavorinskej je strategickou školou pre rozvoj Prešovského kraja. Vďaka podpore prešovskej župy, Európskej komisie a Svetovej banky sa položili základy pre vytvorenie Centra odborného vzdelávania, napojeného na podniky v regióne. Máme preto oprávnenú nádej, že bude patriť k špičke na Slovensku,“ uviedol Štefan Chudoba, expert Svetovej banky pre vzdelávanie.

Projekt rozsiahlej rekonštrukcie a kvalitatívnej prestavby objektov i priestorov spojenej školy v Prešove by mal byť zrealizovaný v horizonte jedného roka. Ide o jednu z piatich pilotných škôl z prvej etapy iniciatívy na podporu dobiehajúcich regiónov (CuRI) v oblasti rozvoja stredného odborného vzdelávania a prípravy.

Catching-up Regions (CuRI) je iniciatívou na pomoc dobiehajúcim regiónom na podporu ich rastu a inovácií, odstránenie prekážok pre lepšie využívanie európskych fondov a na zvýšenie prínosu investícií. Na Slovensku sa realizuje vďaka spolupráci Európskej komisie, Svetovej banky, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácii SR. Prešovský samosprávny kraj sa do nej zapojil pilotne v roku 2018. Iniciatíva do stredného odborného školstva v regióne prináša komplexný systém a dôležité zmeny vedúce k modernizácii, inovácií a zlepšeniu kvality odborného vzdelávania, ale aj k podpore marginalizovaných rómskych komunít.

Daša Jeleňová
Foto: PSK