Skip to content
Menu
Menu

V Prešovskom kraji sa začali rekonštrukcie ciest a mostov za vyše šesť miliónov eur

Odovzdaním stavenísk zhotoviteľom sa začali realizovať ďalšie rekonštrukcie ciest, mostov a priepustov v Prešovskom kraji. A to konkrétne v okresoch Prešov, Vranov nad Topľou aj Snina. Krajská samospráva na tieto cestné investičné akcie využije európske zdroje v predpokladanej výške spolu vyše 6,4 miliónov eur.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) spustil na svojom území v stredu 6. júla modernizáciu ďalších približne 4,4 km ciest, ale aj rekonštrukcie dvoch mostov, 17 priepustov a stabilizáciu jedného zosuvu. Naplánované stavebné práce sa dotknú troch okresov – Prešov, Vranov nad Topľou a Snina.

Kraj za 270 kalendárnych dní zrekonštruuje most na Solivarskej ulici v Prešove i časť cesty III. triedy s mostom a priepustami medzi Malou Domašou a Detríkom za 240 dní. Opravou prejde (za 270 dní) aj vyše 3,3 km ciest a priepusty v katastrálnom území obce Kolbasov, kde sa začína realizovať 2. etapa projektu „Modernizácie cestného spojenia medzi PSK a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny“. Predpokladaný rozpočtový náklad všetkých troch stavieb je vo výške 6,4 miliónov eur.

 

„Vďaka európskym zdrojom z programu IROP sa môžeme konečne pustiť do rekonštrukcie 50-ročného mosta na Solivarskej ulici v Prešove, ktorý bol zaradený do 6. stupňa stavebno-technického stavu, čo je veľmi zlý. A to aj vzhľadom na jeho vysokú vyťaženosť najmä kamiónovou dopravou. Keďže ide o dôležitú tepnu, ktorá spája sídliská Sekčov a Šváby, jej oprava a rozšírenie na štyri jazdné pruhy bolo už naozaj nevyhnutné. Zároveň tu opravíme i 160-metrový cestný úsek, čo jednoznačne vodičom uľahčí presuny za prácou či domov,“ vyjadril sa predseda PSK Milan Majerský.

Rekonštrukcia vyše 55 metrov dlhého mostného objektu na Solivarskej ulici v Prešove, postaveného v roku 1972, by sa mala realizovať 270 kalendárnych dní, teda do mája 2023. Práce budú pritom zahŕňať aj rekonštrukciu 160 metrov dlhého úseku cesty III/3440. Dielo je financované z európskych zdrojov z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 2014-2020. Predpokladaný náklad stavby predstavuje 3,13 miliónov eur a krajská samospráva sa na jej realizácii podieľa 5%-ným spolufinancovaním.

Modernizácia cesty III/3635 Malá Domaša – Detrík si taktiež vyžiada dobru realizácie 270 kalendárnych dní a dotkne sa katastrálnych území obcí Slovenská Kajňa, Malá Domaša, Kvakovce a Detrík. Opravou tu prejde 940 metrov ciest, dva priepusty a tiež 121 metrov dlhý mostný objekt č. 3635-001. Na moste sa vymenia poškodené mostné závery, zrekonštruujú rímsy a sanáciou prejdú bezpečnostné zariadenia. Na úseku je naplánované tiež zastabilizovanie nebezpečného zosuvu. PSK na túto stavbu využije rovnako zdroje z programu IROP, a to vo výške 2,15 miliónov eur.

 

V okrese Snina začala prešovská župa s realizáciou 2. etapy projektu Modernizácie cestného spojenia medzi Prešovským samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny.

Koncom novembra 2021 sa tu v rámci 1. etapy projektu zrealizovala rekonštrukcia na úseku II/558 Stakčín – Ulič. Opravou vtedy prešlo vyše 8,3 km ciest, 36 priepustov a dva mosty a vďaka programu HUSKROUA – ENI 2014-2020 sa tu preinvestovali viac ako 2 milióny eur.

„Aktuálne z európskych zdrojov vo výške vyše 1,12 miliónov eur opravíme úseky Topoľanská križovatka – Kolbasov a Kolbasov – križovatka Ruský Potok. Ide celkovo o 3,3 km ciest, na ktorých prejde rekonštrukciou aj 15 priepustov, to všetko približne do júla 2023. Cesta je totiž deformovaná vplyvom prietokov veľkých vôd, a jej odvodnenie a degradácia obrusnej vrstvy vozovky výrazne ovplyvňovala plynulosť a bezpečnosť premávky. Jej opravou skvalitníme odtokové pomery komunikácie i jej priľahlého územia,“ ozrejmil počas odovzdávania stavenísk stavieb ich zhotoviteľom riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth.

Počas realizácie stavebných prác v rámci všetkých troch uvedených cestárskych akcií budú platiť na daných úsekoch dopravné obmedzenia v podobe čiastočnej uzávery cesty. Doprava, ktorá bude obojsmerne vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu, bude regulovaná prenosným dopravným značením. Účastníci cestnej premávky na úsekoch musia počítať aj so zníženou povolenou rýchlosťou 30 km/h.

Lea Heilová
Foto: PSK