Skip to content
Menu
Menu

V Šarišskej galérii vystavujú ďalšie klenoty zo zbierkového fondu 18. a 19. storočia

Výstava 18. a 19. storočie zo zbierok Šarišskej galérie v Prešove je rozšírená o ďalšie klenoty zo zbierkového fondu! Kolekcia doplnená v duchu žánrovej rôznorodosti ponúka pohľad do myšlienkových pochodov umelcov v štúdiách a skiciach. Návštevníci sa tak môžu ponoriť do zárodkov tvorby a zároveň spoznať akým spôsobom umelec pracuje v obľúbenej technike kresby.

Kresba patrí k najčastejšie využívaným technikám v rámci vizuálneho umenia a zaraďuje sa medzi najstaršiu formu ľudského vyjadrenia. Tradičná kresba je monochrómna, pozostávajúca z prelínania tmavých a svetlých plôch, horizontálnych a vertikálnych línií.

Pridaním farby vzniká kolorovaná kresba. Samotná kresba je podstatnou súčasťou myšlienkových pochodov jednotlivých umelcov a tvorí neoddeliteľnú súčasť prípravy pre maľbu. Kresbu môžeme rozdeliť na štúdiu a skicu. Štúdii umelec venuje viac času. Snaží sa o zachytenie charakteristických čŕt videného v detailnejšej podobe. Na rozdiel od toho skica, ktorú si umelec „nahodí“ na papier alebo iný materiál, je rýchlym zaznamenaním videného a takisto ako štúdia zdokonaľuje umelcov rukopis.

Kresby významných umelcov

Návštevníci môžu obdivovať biblické námety, portréty až po návrhy na nástennú maľbu. Prezentované diela od umelcov ako Max Kurth, Andor Borúth a krajinár európskeho významu Ladislav Medňanský dopĺňajú celkový pohľad na umenie 18. a 19. storočia a ponúkajú návštevníkovi možnosť hlbšieho vnímania procesu umeleckej tvorby.

Výstavu 18. a 19. storočie zo zbierok Šarišskej galérie v Prešove sprístupnenú 16. júla 2020 si môžete pozrieť do polovice októbra! Neváhajte nás prísť navštíviť!

Mgr. Alžbeta Malíková
kurátorka Šarišskej galérie v Prešove
Foto: J. Németh

Komunálne voľby 2022 - Platená inzercia

PaedDr. Patrik Tomič MBA