Skip to content
Menu
Menu

V Stropkove si uctili pamiatku vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda

Počas víkendu 2. a 3. júla sa v kláštornom chráme redemptoristov v Stropkove uskutočnila odpustová slávnosť ku cti sv. Cyrilovi a Metodovi a Matke Ustavičnej Pomoci. Odpustová slávnosť sa začala v sobotu modlitbou radostného svätého ruženca, ktorý sa pomodlili veriaci v chráme.

Nasledovala modlitba veľkej večierne, ktorú viedol predstavený stropkovského kláštora Jozef Jurčenko CSsR. Sobotnú večernú archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur CSsR, emeritný biskup Košickej eparchie, spolu s niekoľkými eparchiálnymi kňazmi a redemptoristami.

Vladyka Milan v homílii pripomenul silný príklad horlivosti solúnskych bratov. Stále živá pamiatka nám pripomína, že ich misia mala a stále má zmysel. Svätí Cyril a Metod priniesli naším predkom veľký dar zrozumiteľného ohlasovania viery, v ktorej mohli spoznávať a chváliť Boha. Ich námaha a rôzne útrapy priniesli hojné duchovné ovocie – povedal vladyka Milan. Po svätej liturgii nasledovala modlitba akatistu k Matke Ustavičnej Pomoci a sobotný duchovný program bol ukončený adoráciou.

V nedeľu ráno sa veriaci pomodlili slávnostný svätý ruženec. Svätú liturgiu o 08.00 slávil kaplán farnosti bl. Vasiľa Hopka v Stropkove Miroslav Dargaj, ktorý v kázni pripomenul veľký dar Božej bázne na príklade stotníka z Kafarnauma. Vďaka tomuto daru spoznávame, kým sme my ako ľudia a kým sme vo vzťahu k Bohu.

Po svätej liturgii sa rehoľný kňaz Cyril Bučko CSsR pomodlil spolu s veriacimi Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi. O 10.00 slávil archijerejskú svätú liturgiu vladyka Marián Andrej Pacák CSsR, emeritný torontský eparchiálny biskup. Vo svojej homílii vladyka Marián Andrej upriamil pozornosť všetkých na veľký dar svätej liturgie. Spomenul, že pri slávení svätej liturgie čas prestáva existovať a hodinky sú úplne zbytočné.

Po svätej liturgii zaznela pápežská hymna, mnoholitsvije biskupom, všetkým radom duchovenstva a všetkým veriacim farnosti sv. Cyrila a Metoda. Odpustovú slávnosť zakončili sprievodom okolo chrámu.

Obe archijerejské sväté liturgie svojím spevom sprevádzal zbor sv. Cyrila a Metoda zo Stropkova. Odpustovej slávnosti predchádzala dvojdňová duchovná obnova, ktorú viedol Ondrej Pacák CSsR, predstavený kláštora redemptoristov v Starej Ľubovni, ktorý sa venoval tematike úcty k Matke Ustavičnej Pomoci.

Jozef Troja CSsR
Foto: Mariana Sahajdová