Skip to content
Menu
Menu

V tendri na stavbu juhozápadného obchvatu D1 diaľničiari porušili zákon

Prečítať článok

(ako) –  Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) na podnet ministerstva dopravy vykonal spätnú kontrolu užšej súťaže na stavbu úseku diaľnice D1 Prešov-západ-Prešov-juh. Kontrolóri zistili, že Národná diaľničná spoločnosť (NDS) sa dopustila 12 porušení zákona, z ktorých osem mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.

Ide o rozostavanú stavbu juhozápadného diaľničného obchvatu Prešova za zmluvnú cenu vyše 356 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). ÚVO ukončil kontrolu 14. októbra 2020.

„Národná diaľničná spoločnosť opakovane porušila najmä princíp transparentnosti, ako jeden zo základných princípov verejného obstarávania. Nedostatočným spôsobom vyhodnocovala splnenie podmienok účasti u víťazného uchádzača, v dôsledku čoho bol postup Národnej diaľničnej spoločnosti pri uzatváraní zmluvy o dielo, ako výsledku súťaže zo strany kontrolného orgánu obťažne spätne preskúmateľný,“ uviedla pre TASR hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.

Postupovali v rozpore s princípom transparentnosti

Ako vyplýva z protokolu o výsledku kontroly, NDS postupovala v rozpore s princípom transparentnosti, keď sa v procese verejného obstarávania nezaoberala existenciou potenciálneho konfliktu záujmov, čo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.

Diaľničiari ďalej napríklad nedostatočne odôvodnili primeranosť nimi určenej podmienky účasti.

Nevyhodnocovali splnenie podmienky účasti podľa zákona o verejnom obstarávaní týkajúcej sa dosiahnutého obratu za činnosť v oblasti prípravy a realizácie cestnej infraštruktúry v súlade s jej znením stanoveným v oznámení a následne postupovali v rozpore so zákonom, keď nepožiadali záujemcu Združenie D1 Prešov o vysvetlenie alebo doplnenie ním predložených dokladov.

Ďiaľničiari už finišujú, dielo dokončia na budúci rok

Úsek D1 Prešov západ – Prešov juh v dĺžke takmer osem kilometrov je vo výstavbe od júna 2017, stavebné práce by mali byť ukončené v júni 2021.

Investícia je financovaná zo zdrojov Kohézneho fondu Európskej únie a zo štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.

Zhotoviteľom stavby je slovensko-české Združenie D1 Prešov na čele so spoločnosťou Eurovia SK, Košice, ďalšími členmi sú Eurovia CS, Praha, Doprastav, Bratislava, Metrostav, Praha a Metrostav Slovakia, Bratislava.

NDS vyhlásila užšiu súťaž na výstavbu úseku D1 pri Prešove v júni 2015, ponuky predložili v závere toho istého roka štyria uchádzači, z nich jeden bol vylúčený.

Združenie D1 Prešov predložilo najlacnejšiu ponuku vo výške 356,35 milióna eur bez DPH.

Ponuky ďalších dvoch uchádzačov boli v objeme 364,7 milióna eur a 367,2 milióna eur bez DPH. Pôvodná predpokladaná hodnota zákazky bola 369,5 milióna eur bez DPH.


Kontrola je aj to, že diaľničiari sa blížia k finišu

Všetci túžime po tom, aby sa v tejto spoločnosti veci diali v súlade so zákonom, transparentne, ale hlavne, aby sa veľké investície aj dokončili a slúžili ľuďom. Kontroly sú fajn. Najmä také, ktoré majú zmysel a kriticky odhaľujú nesprávne postupy. Ešte lepšie také, ktoré sa dotiahnu do konca tak, aby za chyby niekto niesol zodpovednosť. Tak by to malo byť, ale deje sa to naozaj?

Kladiem si otázku, aký zmysel má kontrola tendra, ktorý sa uskutočnil v roku 2015 a zhruba osem mesiacov pred ukončením diela. Stavba úseku diaľnice napreduje podľa harmonogramu, je finančne krytá, zhotovitelia dokonca niektoré práce urobili v predstihu a je tu predpoklad, že dielo v plánovanom termíne, teda v júni 2021 aj dokončia. Na rozdiel od stavby iných diaľničných úsekov na Slovensku, na tomto nie sú žiadne problémy. Tak ich treba nájsť?

Má zmysel hodnotiť užšiu súťaž po piatich rokoch? Alebo je to len o tom, že nové obsadenie rezortného ministerstva hľadá chyby na tom bývalom? Lebo to je také slovenské….Rovnako ako to, že sa všetky procesy verejného obstarávania napádajú neúspešnými firmami a potom je z toho nekonečný, často aj niekoľkoročný príbeh prípravy stavby.

Prešovčania ešte nezabudli na to, ako museli o stavbu bojovať. Ako dlho sa odkladala, lebo sa nenašli peniaze na to, aby Košice a Prešov boli po desaťročiach konečne spojené diaľnicou. Nezabudli na petície,  protesty, mimoriadnu situáciu v meste, na „odborníkov“, ktorí nám z Bratislavy odkazovali, že diaľnicu vlastne nepotrebujeme, že je príliš drahá, že nám stačí polovičný profil a máme sa naučiť využívať vlaky.

Obyvatelia mesta a okolia sú vďační za to, že sa konečne dočkajú diaľnice a že sa neúnosné zápchy v meste zmiernia. Konečne. A teraz, tesne pred cieľom sa dozvieme, že investor nekonal transparentne, že porušil niekoľko zákonov, ktoré mohli ovplyvniť užšiu súťaž. Aký význam má toto zistenie pre ľudí? Výber zhotoviteľa diela a ich partnerov sa v praxi osvedčil. Na stavbe nie sú žiadne problémy. Úsek diaľnice dokončia a to je pre ľudí najpodstatnejšie.

 

Anna Košuthová
Foto: ako