Skip to content
Menu
Menu

Veterinári nariadili opatrenia na zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu

Prečítať článok

(ako) – Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) v Prešove nariadila opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu. Ochranné pásmo nákazy moru včelieho plodu vymedzila konkrétne na katastrálne územia blízkych obcí. Ohnisko je vo včelnici v Dulovej Vsi.

Veterinári urobili laboratórne vyšetrenia vzoriek včelieho plástu a potvrdili klinický nález moru včelieho  plodu. Za ohnisko nákazy vyhlásili stanovisko včelstiev na včelnici v katastri obce Dulova Ves. Ochranné pásmo nákazy moru včelieho plodu vymedzila RVPS Prešov na oblasť 3 km okolo ohniska a zahŕňa katastrálne územia obcí Dulova Ves, Záborské, Kokošovce, Ruská Nová Ves, Prešov – Solivar, Haniska, Petrovany.

Presuny včelstiev a predaj medu sú zakázané

V tejto súvislosti RVPS Prešov v rámci opatrení zakazuje presuny včelstiev (aj odložencov a zmetencov), matiek, včelárskych zariadení v ohnisku, ochrannom pásme, z ochranného pásma a do ochranného pásma, a do ohniska. Rovnako sa zakazuje predaj a použitie medu a včelích produktov na včelárske účely, aj včelárskych pomôcok majiteľmi včelstiev nachádzajúcich sa v ochrannom pásme nákazy, a to počas trvania pozorovacej doby.

Dezinfekcia je nutá

Riaditeľ RVPS v Prešove MVDr. Vladimír Gašpar nariadil chovateľom včiel všetky prázdne úle v ochrannom pásme, ako i včelárske pomôcky a predmety dôkladne mechanicky vyčistiť a dezinfikovať, vrátane dezinfekcie včelárskej obuvi a odevu. Je potrebné dezinfikovať aj pôdu pod a pred letáčmi včelstiev (10-20% roztokom haseného vápna), ďalej zabezpečiť dezinfekciu stabilných včelínov, kočovných vozov, napájadiel a všetkého kovového materiálu opálením plameňom a následnou dezinfekciou 5% horúcim roztokom hydroxidu sodného alebo draselného.

Každé podozrenie na mor je potrebné hlásiť

Je taktiež potrebné zabezpečiť  klinické prehliadky včelstiev v ochrannom pásme prostredníctvom poverených asistentov úradného veterinárneho lekára pre rok 2020. V prípade, že sa objaví podozrenie na mor včelieho plodu, treba zabezpečiť odber vzorky včelieho plástu v stanovenom rozsahu a počte pre laboratórnu diagnostiku a každý prípad podozrenia vzniku nákazy u včiel bezodkladne nahlásiť RVPS Prešov.

Mor včelieho plodu patrí medzi nebezpečné nákazy včelieho plodu. Včelstvá napadnuté touto nákazou nie je možné liečiť. Za nedodržania povinností nariadených orgánom veterinárnej správy v prípade výskytu alebo podozrenia na výskyt tejto choroby môže byť uložená pokuta až do výšky 1000 eur.

 

Ilustračné foto: presov.sk