Skip to content
Menu
Menu

Vladyka Peter Rusnák posvätil obnovený chrám v Gribove

V nedeľu 11. septembra navštívil Chrám Ochrany presvätej Bohorodičky v Gribove vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie, ktorý pred začiatkom svätej liturgie posvätil nový oltár, žertveník a zreštaurovaný ikonostas.

Taktiež interiér chrámu bol kompletne vymaľovaný a boli doň zakúpené nové lustre.
V homílii vladyka Peter v súvislosti s nedeľným evanjeliom podobenstva o svadobnej hostine okrem iného povedal: „Boh všetko pripravil pre tvoj život, ty máš ďakovať… Všetko pripravil, nemusíš nič robiť len vstúp…

Veriť Božiu lásku znamená nepodvádzať Boha, žiť v súlade s Božou vôľou, v súlade s jeho láskou… Keď miluješ Boha, urobíš niečo na zvelebenie jeho chrámu.“

Na slávnosť sa zišli aj mnohí rodáci obce. Na záver vladyka ocenil pamätným listom a medailou štedrých sponzorov Ing. Jána Holuba a Štefana Mulika a tiež cerkovníka Vladimíra Smoleja, ktorý je v tejto službe v chráme viac ako 30 rokov.

Peter Calko
Foto: Tomáš Manduľa