Skip to content
Menu
Menu

Vlaky kategórie InterCity (IC) sa vracajú na trať

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na základe rušenia protipandemických opatrení opätovne zavádza komerčné vlaky kategórie InterCity (IC 52x). Konkrétne od 10. 4. 2022 sa na trať Bratislava – Žilina – Košice a späť vracajú vlaky IC 52x a od 11. 4. 2022 vlak IC 521.

Vlaky IC 52x ZSSK dočasne nevypravovala v súvislosti s pandemickými opatreniami na zamedzenie  šírenia koronavírusu COVID-19 a s tým súvisiaceho poklesu cestujúcich, keďže sú vedené ako komerčný produkt a nie na základe objednávky štátu.

Cestujúci však mohli a aj naďalej môžu využiť prepravu vlakmi IC 44 a IC 45, ktoré jazdia podľa platného grafikonu vlakovej dopravy (GVD) v nezmenených časových polohách.

Jazdné doby vlakov InterCity sú z dôvodu výluk na traťových úsekoch Štrba – Poprad-Tatry, Považská Bystrica – Púchov a v uzle Žilina predĺžené o 19,5 minúty, čo je aj zapracované v aktuálnych časových polohách.

V IC vlakoch aj od 10. 4. 2022 platí nezmenené cestovné podľa Prepravného poriadku ZSSK pre IC vlaky. Cestovné doklady sú k dispozícii v pokladniciach, v e-shope na www.zssk.sk a v mobilnej aplikácii ZSSK Ideme vlakom. Predpredaj na obnovené vlaky IC 520 – 525 začal 28. 3. 2022.

Zároveň by sme radi dali do pozornosti, že od 10. 4. 2022 nebude v IC vlakoch povolená bezplatná preprava občanov Ukrajiny.

Preprava vo vlaku je pre všetkých cestujúcich spoplatnená a možná iba s platným IC cestovným dokladom obsahujúcim miesto.

Občania Ukrajiny na svoju bezpečnú a bezplatnú prepravu môžu aj naďalej využívať všetky ostatné kategórie vlakov ZSSK, na preukázanie stačí pas, OP, alebo deklarácia, že ide o občana UA (napr. udelený štatút dočasného odídenca; doklad o prekročení SK-UA hranice). Všetky potrebné informácie v ukrajinskom jazyku nájdu na tejto stránke  https://www.zssk.sk/ukrajina/.

Cestujúcim zároveň pripomíname, že môžu využiť nadväzujúce autobusové a vlakové spojenia v železničných staniciach Kysak a Košice:

V ŽST Kysak:

 Od IC 45 príchod o 20:39 hod.

 BUS odchod 20:45 – Prešov 21:10 – Svidník AS 22:45 (ide v piatky)

 smer Prešov: Os 8552 odchod 20:47 – Prešov 21:02

 smer Humenné a Bardejov s prestupom v Prešove: Os 9135 Prešov odchod 21:10 –

Kapušany pri Prešove 21:20 – Humenné 22:52, Os 9235 Kapušany pri Prešove odchod

21:23 – Bardejov 22:16

 Od IC 525 príchod o 22:34 hod.

 BUS odchod 22:55 – Prešov 23:20 – Svidník AS 0:35 (Svidník, AS 0:35 v pracovné dni

a Svidník, AS 0:30 vo sviatky)

 smer Prešov: Os 8536 odchod 22:38 – Prešov 23:00 – Lipany 23:38 (nejde v piatok),

Os 8586 odchod 23:02 – Prešov 23:24 – Lipany 0:01 (ide v piatok)

 smer Vranov nad Topľou a Bardejov s prestupom v Prešove: Os 9141 Prešov odchod

23:09 – Vranov nad Topľou 0:06 (nejde v piatok a sobotu), Os 9183 Prešov odchod

23:35 – Vranov nad Topľou 0:30 (ide v piatok), Os 9239 Prešov odchod 23:03 –

Bardejov 0:17 (nejde v piatok), Os 9283 Prešov odchod 23:28 – Bardejov 0:33 (ide v

piatok)

V ŽST Košice:

 Od IC 45 príchod o 20:52 hod.

 BUS odchod 21:15 – Sečovce 21:58 – Michalovce „Terminál“ 22:25

 smer Michalovce, Humenné a Čierna nad Tisou: REX 1915 odchod 21:01 – Michalovce

22:10 – Humenné 22:40

 smer Čierna nad Tisou: Os 8835 odchod 21:13 – Michaľany 22:04 – Čierna nad Tisou

22:53

 

 Od IC 525 príchod o 22:48 hod.

 smer Michalovce: BUS odchod 23:15 – Sečovce 23:55 – Michalovce „Terminál“ 00:21 –

Sobrance AS 0:52

 smer Humenné: BUS odchod 23:15 – Prešov AS 23:45 – Vranov n/T 0:35 – Humenné

ŽST 0:52 a 1:05 (ide v pondelok až piatok)

 smer Michalovce, Humenné a Čierna nad Tisou: REX 1917 odchod 23:01 – Michalovce

0:10 – Humenné 0:33 (nejde v piatok), REX 15917 odchod 23:15 – Michalovce 0:24 –

Humenné 0:47 (ide v piatok)

 smer Čierna nad Tisou: Os 8839 odchod 23:06 – Michaľany 23:57 – Čierna nad Tisou

0:46 (nejde v piatok), Os 8881 odchod 23:20 – Michaľany 0:11 – Čierna nad Tisou 1:01

(ide v piatok)

 

Tomáš Kováč
hovorca ZSSK