Skip to content
Menu
Menu

Vo fakultnej nemocnici otvoria poradňu pre onkologických pacientov

(pv) – Aliancia NIE RAKOVINE, pacientskeho združenia, ktoré už viac 15 rokov bojuje za zlepšenie podmienok pre onkologických pacientov na Slovensku, otvorí 30. novembra pacientsku poradňu pre onkologických pacientov a ich príbuzných z Prešova a širokého okolia. Sídlo bude mať na oddelení klinickej onkológie v prešovskej fakultnej nemocnici.

Pacientska poradňa v Prešove bude v poradí piatou na Slovensku. Svoje poslanie už plnia v Národnom onkologickom ústave v Bratislave, Východoslovenskom onkologickom ústave v Košiciach, Fakultnej nemocnici v Nitre a Fakultnej nemocnici v Trnave. Postupne sa budú otvárať poradne aj v ďalších mestách na Slovensku. Otvorenie poradne v Prešove podporil aktívny prístup vedenia onkologického oddelenia a nemocnice.

„V poradni budú každú stredu od 9:00 do 12:00 hod. naši dobrovoľníci z radov bývalých onkologických pacientov, ktorí si peklom liečby prešli, poskytovať poradenstvo súčasným onkologickým pacientom a ich príbuzným. Budú odpovedať na otázky, na ktoré nie je priestor a čas v ambulanciách. V duchu myšlienky Pacient pacientovi rozumie najlepšie im poskytnú dôležité informácie v oblasti zvládania liečby a jej následkov, výživy a stravovania, nárokov na sociálnu výpomoc a kompenzačné pomôcky, ako ich správne používať, ale aj cenné rady založené na osobných skúsenostiach, ako to zvládnuť psychicky doma či v zamestnaní, či len obyčajnú ľudskú podporu a povzbudenie,“ povedal o činnosti poradne Patrik Herman, zakladateľ OZ Nie rakovine. Dodal, že dobrovoľníkom – bývalým onkologickým pacientom poskytuje pôsobenie v poradni pocit užitočnosti a pre súčasných onkologických pacientov znamená motiváciu bojovať a žiť.

Patrik Herman tiež pripomenul, že poradňu v Prešove otvárajú v zložitom čase plnom neistoty. No práve toto obdobie si ju vyžaduje ešte viac! Onkologickí pacienti sa počas pandémie dostali na okraj záujmu štátu, médií aj verejnosti.

Rakovina sa však Covidu-19 nezľakla. Onkologickí pacienti sú tu ďalej a pribúdajú ďalší. V dôsledku pandémie ľudia navštevovali lekárov iba v nevyhnutných prípadoch a preventívne prehliadky sa masívne odkladali, a tak v súčasnosti zažívame bezprecedentný nárast novodiagnostikovaných pacientov a žiaľ, v pokročilejších štádiách ochorenia.