Skip to content
Menu
Menu

Vo Veľkom Šariši budú mať novú cykloalej

Prečítať článok

Vo Veľkom Šariši prebiehajú stavebné práce súvisiace s vybudovaním novej cykloaleje. Jej trasa povedie cez bývalý mlynský náhon. Začínať bude na Jarkovej ulici a končiť na ulici Mlynská. V priebehu výstavby dôjde k dočasnému obmedzeniu dopravy na uliciach Jarková, Kapitána Nálepku, Krátka, Harminy – Doktora Greša, Zámocká – Poľná a Mlynská. Projekt za viac ako 719-tisíc EUR bez DPH realizuje pre mesto Veľký Šariš spoločnosť EUROVIA SK.

V rámci stavebných prác sa vybuduje spoločná cestička pre cyklistov a chodcov a zabezpečí sa jej odvodnenie. Zrealizuje sa doplnková cyklistická infraštruktúra, ktorá bude pozostávať z parkového mobiliáru ako lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle či tienenie. Približne v strede cykloaleje vznikne veľké odpočívadlo a na trase sa vysadia nové stromy. Osadí sa aj nové verejné osvetlenie – 17 ks svietidiel bude od seba vzdialených maximálne 25 m.

S ohľadom na lokáciu novej cyklotrasy sa na niekoľkých miestach zrealizuje preložka plynovodov. Na začiatku trasy na Jarkovej ulici sa umiestni nová drevená lávka s oceľovým zábradlím pre chodcov a pôvodná sa odstráni. Na ulici Kapitána Nálepku sa zbúra starý oceľový most, ktorý je v havarijnom stave. Na tomto mieste sa trasa odvodnenia umiestni pod povrch spoločnej cestičky pre cyklistov a chodcov.

„Nový cyklochodník bude mať celkovú dĺžku 420,5 m a šírku 3 m. Šírka chodníka v spoločnom priestore chodcov a cyklistov bude 1,5 m a v miestach napojenia na ulicu Krátka budú ramená chodníka široké 2 m a 2,5 m. Cyklotrasa bude pozostávať zo spoločnej cestičky pre cyklistov a chodcov tak, že cyklisti a chodci budú od seba oddelení deliacim pásom zo zelene v šírke 1 m. Pred priechodom pre chodcov sa na chodníku uložia varovné a vodiace pásy – s drážkami a výstupkami pre orientáciu nevidiacich,“ informuje Simona Tančáková, PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti EUROVIA SK.

Vďaka stavebnej úprave sa spriechodní územie a vznikne tzv. vnútorný okruh mesta pre cyklistov a chodcov. Ten bude slúžiť aj ako tranzitná komunikácia pre obyvateľov, ktorí dochádzajú za prácou. Územie, na ktorom sa buduje nová cykloalej, sa nachádza na močaristom podklade. Bolo zanedbané a jeho údržba nebola možná kvôli zlému prístupu.

Prioritou projektu je zachovať fragment mlynského náhonu, ktorý bude aj naďalej slúžiť na odvodnenie cyklotrasy a územia. Predpokladaná dĺžka realizácie novej cykloaleje je 10 mesiacov.

Timea Pajtinková