Skip to content
Menu
Menu

Vranovská knižnica oslávila storočnicu

Prečítať článok

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, ktorá je jednou z ôsmich knižníc patriacich do zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, jubiluje. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou bola otvorená 1. apríla 1922 ako matičná knižnica. Jej zrod sa spájal s miestnym odborom Matice slovenskej. Dnes, 1. apríla 2022, uplynulo sto rokov od jej vzniku.

V súčasnosti je jednak regionálnou knižnicou, no plní aj úlohu mestskej knižnice, ktorá v priebehu roka pripravuje celú škálu podujatí a aktivít na podporu čítania pre všetky vekové kategórie. Hrdí sa tiež titulom knižnica roka 2018 a vo svojom fonde má cez 75-tisíc knižničných dokumentov.

Vranovská knižnica píše v tomto roku už svoj storočný príbeh. Prežila krásne aj náročné desaťročia. Dnes je centrom stretnutí a právom jej patrí status dôležitej kultúrnej inštitúcie, ktorú nenavštevujú len obyvatelia mesta, ale celého regiónu a vďaka kvalitným výsledkom ju poznajú aj knižnice v zahraničí. Teší ma, že po rokoch, kedy svoje služby poskytuje v nevyhovujúcich prenajatých priestoroch Domu kultúry, jej vďaka plánovanej veľkej investícii vytvoríme moderné zázemie v nových priestoroch, ktoré si naozaj zaslúži,“ vyjadril sa v súvislosti so storočnicou vranovskej knižnice predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Knižnica vďaka projektovej finančnej pomoci môže rásť, realizovať svoje aktivity, a tak v oveľa väčšej miere napĺňať svoje zámery, poslanie a iné komunitné činnosti. Realizáciou jedného z najväčších kultúrnych projektov župy za ostatné roky – celkovej modernizácie budovy Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou, kde bude sídliť aj Hornozemplínska knižnica,  získa táto inštitúcia nevyhnutnú pridanú hodnotu. Rozšíri sa jej kapacita výpožičnej plochy z terajších 830 metrov štvorcových na podľa štandardov stanovených 1400.

Zároveň sa pripravuje aj na realizáciu projektu multifunkčného centra, na ktorý získala takmer 595-tisíc eur z európskych fondov. Slúžiť má na zlepšenie podmienok detí a mládeže z marginalizovaných skupín a ich začlenenie do spoločnosti.

Za sebou má aj napriek pandémii koronavírusu, ktorá výrazne zasiahla oblasť kultúry, úspešný rok 2021. Zaregistrovala počas neho 4 885 čitateľov a navštívilo ju takmer 62 500 návštevníkov. Zrealizovala viac ako 124-tisíc výpožičiek rôznych knižničných dokumentov a zorganizovala až 455 kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích podujatí.

Knižnica do doplnenia svojho knižničného fondu v roku 2021 investovala takmer 44-tisíc eur a zaradila vyše 4500 nových titulov. Nakúpila ich z vlastných zdrojov, z desaťtisícovej finančnej podpory PSK aj z dotácie z Fondu na podporu umenia, ktorého príspevok taktiež predstavoval 10-tisíc eur.

Knižnici sa v pandemickom roku podarilo zrealizovať mnohé podujatia a aktivity na podporu čítania z podporených projektov, ako sú komunitná knižnica, vzdelávanie cez Erasmus+, Letné štvrtky a Letný tábor pre deti a aktivity v Makerspace – priestore pre kreativitu. Zorganizovala aj stretnutia knižničných klubov tínedžerov, rodičov a seniorov, súťaž v tvorbe komiksov a viaceré ďalšie aktivity.

V rámci osláv storočnice pripravila v dňoch 31. marca  a 1. apríla moderovanú diskusiu približujúcu históriu i súčasnosť knižnice, literárno-hudobné pásmo so Štefanom a Andreou Bučkovými i Dominikou Kavaschovou, detské podujatie Noc s Andersenom a vydala novú publikáciu „100 rokov verejnej knižnice vo Vranove nad Topľou: Príbeh bibliotéky, jednej z mnohých, a predsa výnimočný… (1922 – 2022)“. Zároveň pre verejnosť otvorila výstavu  tematických fotografií, dokumentov a knižných artefaktov, dokumentujúcu 100 rokov jej vzniku

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK