Skip to content
Menu
Menu

Vydra zablúdila do potravín, mestskí policajti ju vrátili späť k rieke

Prešovskí mestskí policajti majú za sebou kuriózny výjazd do obchodu s potravinami. V jednej z predajní na Ulici 17. novembra sa pod regálom skrývala vydra riečna. Príslušníci mestskej polície vydru odchytili a bez zranení ju vypustili na brehu rieky Torysa.

V nedeľu 13.2.2022 prijali prešovskí mestskí policajti oznámenie o neznámom zvierati, ktoré zablúdilo do predajne potravín na Ul. 17. Novembra. Hliadka ihneď dorazila na miesto. Po chvíli sa ukázalo, že pod regálmi s tovarom sa ukrýva vydra riečna.

Vyškolený pracovník mestskej polície zviera odchytil a umiestnil do prepravnej klietky. Keďže sa jednalo o chránený druh, ďalší postup mestskí policajti konzultovali s pracovníkom ochrany prírody. Vzhľadom k tomu, že vydra nebola zranená, na základe odporúčania ju následne vypustili do voľnej prírody, mimo zastavanú oblasť, pri rieke Torysa. Predsa len sa vydrám lepšie darí v ich prirodzenom prostredí, ako pod regálom v obchode.

Príslušníci mestskej polície sa počas hliadkovej služby nevenujú len dopravnej a parkovacej disciplíne, ale niekedy musia riešiť aj nezvyčajnejšie prípady. Skúsenosť už mali s medveďom, splašenými koňmi, kravami, diviakmi či rysom. Nedeľný odchyt vydry bol však pre nich prvý.

Zdroj: presov.sk