Skip to content
Menu
Menu

Vyhlásenie mesta Prešov v reakcii na nepravdivé tvrdenia o rekonštrukcii zimného štadióna

V uplynulých dňoch sa v médiách a na sociálnych sieťach znova začala skloňovať rekonštrukcia prešovského zimného štadióna. Hlavnými iniciátormi reportáží a diskusií na túto tému bola trojica prešovských mestských poslancov, ktorí na tlačovom brífingu prezentovali médiám neprávoplatné rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie vo veci 1. etapy rekonštrukcie zimného štadióna.

Informácie, ktoré verejne prezentovali však obsahovali aj nesprávne a nepodložené údaje. Domnienky a dohady jedného z poslancov dokonca zazneli v internetovej relácii Cez čiaru na oficiálnom youtube kanáli denníka SME.

V reakcii na zverejnené tvrdenia Vám prinášame niekoľko najdôležitejších faktov týkajúcich sa rekonštrukcie zimného štadióna:

 • Prešovský zimný štadión bol postavený v roku 1967,
 • po 50-tich rokoch existencie štadióna reálne hrozilo zrútenie jeho strechy,
 • v snahe zachrániť zimný štadión, aby mohol naďalej slúžiť športovým klubom a verejnosti sa mesto Prešov rozhodlo pre jeho rozsiahlu opravu,
 • v roku 2018 prebehla riadna verejná súťaž na 1. etapu rekonštrukcie zimného štadióna, do ktorej sa mohol prihlásiť akýkoľvek uchádzač, ktorý spĺňal podmienky tejto súťaže,
 • víťazom verejnej súťaže sa stala spoločnosť Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. s cenovou ponukou 4 545 730,63 € s DPH, s ktorou mesto Prešov uzavrelo zmluvu
 • stavebné práce nad rámec pôvodnej zmluvy o dielo vzišli z nezrovnalostí pôvodnej projektovej dokumentácie zo 60.-tych rokov minulého storočia, ktoré sa preukázali až po začatí stavebných prác a nebolo možné ich predvídať,
 • celková cena 1. etapy rekonštrukcie zimného štadióna sa navýšila o 331 028,88 € na konečných 4 876 759,51 € s DPH,
 • po úspešnej rekonštrukcii na jeseň 2020 bol štadión opäť schopný prevádzky a na ľadovú plochu sa vrátili športové kluby
 • v decembri 2020 mesto Prešov vyhlásilo verejnú súťaž na dodanie a montáž nových sedačiek na zimnom štadióne,
 • mesto Prešov podpísalo zmluvu s víťazným uchádzačom, ktorým sa stala spoločnosť Pesmenpol s.r.o., s cenou 370 004,72 € s DPH.
 • v septembri 2021 sa na novozrekonštruovaný štadión do Prešova po 23-och rokoch vrátila hokejová extraliga.

Rekonštrukcia zimného štadióna v Prešove si vyžiadala nadľudské úsilie a keďže nikto netušil čo sa ukrýva pod zložitou konštrukciou jeho strechy, skomplikovalo a predĺžilo to aj dĺžku trvania stavebných prác. Reakciou na to boli protesty prešovských športovcov v centre mesta pred radnicou. Boli nahnevaní, že štadión sme počas rekonštrukcie uzavreli, a preto prišli spolu s malými deťmi s hokejkami v rukách vypískať primátorku a poslancov priamo na rokovanie mestského zastupiteľstva. Tento projekt však napriek všetkým prekážkam mesto Prešov dotiahlo do úspešného konca.

„Vďaka rekonštrukcii zimného štadióna teraz v Prešove môžeme sledovať zápasy hokejovej extraligy a ľadová plocha môže opäť slúžiť našim deťom a mládeži, ktorí tu trénujú so svojimi hokejovými klubmi. Kritici tejto rekonštrukcie nikdy neniesli zodpovednosť za takýto zložitý projekt a žiadnym spôsobom sa nepričinili o úspešný priebeh rekonštrukcie. Ak by sme sa riadili takýmito hlasmi a názormi, tak s opravou by sme nikdy nezačali a dnes by sme tu mali nefunkčný štadión,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

V prípade ak by sme opravu štadióna odkladali a nezrealizovali ju do roku 2020, pri súčasných cenách stavebných materiálov, ktoré stúpli o 50% až 120%, by sa celková cena diela výrazne navýšila, čo opäť potvrdzuje správnosť nášho rozhodnutia pokračovať v rekonštrukcii.

Zverejnené tvrdenia mestského poslanca, ktorý opakovane zavádza, že rekonštrukcia zimného štadióna sa navýšila o 2,2 milióna eur nie sú pravdivé, nakoľko cena za 1. etapu rekonštrukcie sa v skutočnosti navýšila o 331 tisíc eur.

Zavádzajúce sú aj informácie o navýšení ceny sedačiek. Poslanec, ktorý tieto tvrdenia šíri, totiž porovnáva cenu sedačiek v starom projekte s reálne vysúťaženou cenou. Nový projekt však zahŕňal kvalitnejšie sedačky, na ktorých mesto Prešov v konečnom dôsledku ušetrilo. Celková vysúťažená cena sedadiel vrátane ich montáže totiž bola na úrovni 370 tisíc eur s DPH.

 • Vďaka verejnému obstarávaniu sa podarilo ušetriť z mestského rozpočtu takmer 80-tisíc eur v porovnaní s rozpočtom projektanta, ktorý bol na úrovni približne 450 000 eur s DPH. Mesto Prešov navyše získalo na nákup sedačiek dotáciu z Prešovského samosprávneho kraja vo výške 175 000 eur. Aj týmto spôsobom sme ušetrili peniaze z mestského rozpočtu.

„Na začiatku rekonštrukcie, pri prvých nezrovnalostiach, sme mohli alibisticky zvoliť cestu zastavenia projektu a spustiť nové verejné obstarávanie. Mohli sme taktiež odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom a štadión by bol pravdepodobne zatvorený dodnes. My sme však namiesto hľadania spôsobov ako sa to urobiť nedá, hľadali riešenie, ktoré bude mať pre Prešovčanov zmysel. Dnes keď štadión plnohodnotne slúži širokej verejnosti sa ukazuje, že sme postupovali správne,“ dodala primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Zdroj: presov.sk