Skip to content
Menu
Menu

Za spojením konkurencie v gastro sektore je snaha spoločne hľadať riešenia krízy a zlepšiť kvalitu služieb

21 subjektov podnikajúcich v segmente hotelov, reštaurácií a kaviarni (HORECA), v oblasti zážitkovej turistiky a v oblasti eventovej turistiky na území mesta Prešov sa rozhodlo prispieť k odbornému rastu cestovného ruchu v Prešove a podáva prihlášku do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Šariš (OOCR). Autor iniciatívy a tvorca spoločného Memoranda o spolupráci, Artúr Benes, ako hlavný dôvod uvádza potrebu spájať sily v riešení dlhodobých problémov podnikania v gastronómii a turizme, ale predovšetkým neúnosnú situáciu v „gastre“ v súvislosti s pandémiu a lockdownom.

Podnikanie v gastronómii a cestovnom ruchu sa stalo za posledné obdobie dosť skloňovaným pojmom. Boj o zákazníka sa stal bojom o prežitie. Vynútené obmedzenia neobsahovali systémovú a postačujúcu podporu. O to viac pocítili práve aktéri gastro sektora realitu cestovného ruchu v meste Prešov. Spoločná nespokojnosť viedla k iniciovaniu niekoľkých pracovných stretnutí, kde definovali tie najvážnejšie problémy a rezervy cestovného ruchu a tiež nové nároky zo strany úradov.

Podľa Artúra Beneša „nedostatočný prístup zo strany štátnej, aj komunálnej exekutívy; absencia konkrétnych riešení a chýbajúci scenár krízového manažmentu tretej vlny pandémie SARS-COV2 znamenajú neistotu a existenčné ohrozenie mnohých prevádzok. Jedným zo systémových riešení takejto krízy by mali byť aktivity a odborná ponuka OOCR. Preto sme sa rozhodli podať prihlášku do tej našej, „Šarišskej„.

Vlastnou a svojbytnou iniciatívou OOCR by mala byť odborná tvorba riešení, iniciovanie a zastrešenie odbornej diskusie, medzirezortné konzultácie – cez ministerstvo, vládu, komunálnu politiku, až po jednotlivé subjekty HORECA a tlak na systémové opatrenia.
Artúr Benes

V zmysle Zákona o podpore cestovného ruchu každá OOCR spolupracuje s orgánmi obcí pri rozvoji územia, aktívne tvorí efektívny marketing, podporuje a organizuje podujatia pre obyvateľov a návštevníkov, poskytuje poradensko-konzultačné služby, či mapuje produkty, aktivity a hodnoty cieľového miesta vo svojom  území.

Prevádzky pristupujúce k podpisu Memoranda a k podaniu prihlášky do OOCR sa podľa Benesa chcú na základe vlastných a reálnych skúseností z praxe podieľať na týchto činnostiach a na zostavovaní a realizácii stratégie a celkovej koncepcie rozvoja cestovného ruchu v meste Prešov a regióne Šariš.

Mnoho, aj oprávnenej kritiky bolo vyjadrenej na adresu úrovne reštaurácií a podnikov v cestovnom ruchu, nielen v Prešove. Nikto nie je dokonalý. Nás však spája pocit potreby konať, pomôcť a prispieť svojim podielom k napredovaniu Prešova v oblasti podnikania v turizme a gastre. Záleží nám aj na všetkých Prešovčanoch, ktorí sú našimi hosťami, aj na všetkých turistoch, ale aj na našich zamestnancoch a rodinách, ktoré z toho podnikania živíme. Chceme pomôcť. Chceme prežiť. Chceme napredovať.
Art
úr Benes

Podpis Memoranda bude symbolickým aktom deklarácie vôle na úzke partnerstvo a spoluprácu.

Jeho cieľom je prostredníctvom spolupráce akcelerovať potenciál pre realizáciu individuálnych, aj spoločných cieľov v oblasti podnikania v cestovnom ruchu a podporovať spoločnú iniciatívu, vedúcu k dlhodobému a trvalo udržateľnému zlepšeniu cestovného ruchu, ktorý je jedným z hlavných elementov rastu lokálnej ekonomiky.

Snahou strán Memoranda je aktívne a intenzívne vytvárať príležitosti pre rozvoj turizmu, predovšetkým so zapojením lokálnych gastro prevádzok, eventových agentúr, hotelov, reštaurácií  a ostatných subjektov segmentu.

Okrem toho, podľa Benesa, „cieľom Memoranda bude tvoriť a implementovať štandardy kvality podnikania v cestovnom ruchu a podporovať ich dodržiavanie. Cieľom je vytvárať podmienky pre aktivity, ktoré budú akcelerovať aktívny cestovný ruch a prispejú tak k celkovému rozvoju a oživeniu mesta Prešov a dotknutého územia OOCR Región Šariš. Zároveň vytvárať podmienky pre efektívne spájanie nášho kultúrneho dedičstva, tradície a histórie s modernými prvkami a inovatívnosťou“.

Ukazuje sa, že akútne je na stole aj otázka aktívneho a možno len symbolického lobbingu pre prospech všetkých – pozitívne ovplyvňovať prostredie pre činnosť a aktivity strán Memoranda tak, aby výsledkom bol spokojný zákazník, aj dlhodobo udržateľné podnikanie.

My sme tí, ktorí tvoríme ponuku, hodnoty i kvalitu v službách v segmente HORECA. Nemôžme ostať mimo diania, kde sa rozhoduje o nás a kde dokážeme pomôcť a prispieť.
Art
úr Benes

Dôležité je to preto, že cestou pre napredovanie nášho regiónu je predovšetkým cestovný ruch. Potenciál na to máme viac než úctyhodný.