Skip to content
Menu
Menu

Začal sa šiesty ročník obľúbených Poľských dní

Mesiac október je na Filozofickej fakulte (FF) Prešovskej univerzity v Prešove (PU) aj v meste Prešov už tradične spojený s Poľskými dňami. Tohto roku sa koná v poradí šiesty ročník, ktorý začal 6. októbra a vyvrcholí 28. októbra koncertom pri príležitosti ukončenia výstavy Sv. Ján Pavol II.

Cieľom Poľských dní je šíriť a prehlbovať povedomie o Poľsku, jeho jazyku, kultúre, umení, histórii či spoločnosti. Podujatie, rovnako ako po minulé roky, organizuje Inštitút stredoeurópskych štúdií FF PU v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave a mestom Prešov.

„Za zrodom myšlienky tohto podujatia stojí Inštitút stredoeurópskych štúdií, kde možno študovať poľský jazyk a kultúru v rámci programu stredoeurópske štúdiá. Výučba poľského jazyka má v Prešove dlhoročnú tradíciu. Lektorát poľského jazyka bol v Prešove otvorený v akademickom roku 1969/1970, pričom ide o druhý najstarší lektorát uvedeného jazyka na Slovensku,“ ozrejmila Marta Vojteková, riaditeľka Inštitútu stredoeurópskych štúdií.

Tohtoročný program je bohatý na koncerty, filmy a výstavy, ktoré sú v meste Prešov naplánované od 6. do 28. októbra, a to na rozličných miestach: PKO Čierny orol, Konkatedrála sv. Mikuláša, Divadlo Viola, Kino Scala, Kaviareň Libresso, Galéria Átrium, Galéria Caraffka, Klub Stromoradie a ArtScéna SKDK.

Počas Poľských dní sa návštevníci môžu dozvedieť viac o turistických zaujímavostiach poľsko-slovenského pohraničia, presahoch v umení od sakrálnych obrazov a architektúry až po súčasnú výtvarnú tvorbu. Na 6. ročníku nebudú chýbať ani skladby od svetoznámych poľských umelcov či filmová tvorba v rámci filmového festivalu Pocity.

Stálou súčasťou programu sú akcie realizované na pôde Filozofickej fakulty PU, ktoré sa v tomto roku konajú pod záštitou dekanky FF Beáty Balogovej. „Výučbu našich študentov obohatí prednáška Petra Kášu s názvom Medzi romantizmom a modernou: C. K. Norwid, na ktorú nadviaže otvorenie výstavy v Budove Vysokoškolského areálu venovanej tomuto poľskému spisovateľovi,“ uviedla Marta Vojteková.

Ako doplnila, druhú literárne zameranú prednášku Medzi fikciou a vedou: S. H. Lem v kontexte literatúry science fiction. odprezentuje Marek Mitka. Z programu možno spomenúť aj Vladimíra Benka, ktorý predstaví študentom možnosti poľského webového korpusu Araneum Polonicum.

O slovensko-poľskom pohraničí budú na pôde univerzity diskutovať Vladislav Grešlík zameriavajúci sa na presahy v umení a Anton Fogaš priblíži turistické zaujímavosti. V rámci fakultných akcií sa uskutoční aj súťaž určená stredoškolákom a vysokoškolákom na tému Poľsko mojimi očami, ktorú organizačne zabezpečuje riaditeľka Inštitút stredoeurópskych štúdií Marta Vojteková.

Celý tohtoročný program Poľských dní sa vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu realizuje v súlade s platným Covid automatom a fakultné podujatia v súladne s Opatreniami Prešovskej univerzity.

Anna Polačková