Skip to content
Menu
Menu

Začali rekonštruovať most v obci Richvald

(pv) – V súvislosti s realizáciou rekonštrukcie mosta cez Richvaldský potok bude v termíne od 02.05.2022 až do 20.08.2022 vykonaná úplná uzávierka štátnej cesty III/3497 v obci Richvald, okres Bardejov.

Informácia o uzatvorení predmetného úseku cesty bude vyznačená dočasným dopravným značením a náhradná obchádzková trasa bude vedená a vyznačená existujúcim smerovým značením v smere Krivé – Kľušovská Zábava na mesto Prešov a v opačnom smere Kľušovská Zábava – Krivé na mesto Stará Ľubovňa nasledovne:

Smer Krivé – Kľušovská Zábava: od obce Richvald po ceste III/3497 cez obce Krivé, Kružlov a Gerlachov, následne po ceste I/77 smer Tarnov, Rokytov, Mokroluh, Bardejov, po ceste II/545 smer Kľušovská Zábava a po cestách III/3491 a III/3497 do obce Richvald.

Smer Kľušovská Zábava – Krivé: od obce Richvald po ceste III/3497 smer Kľušovská Zábava, následne po cestách III/3491 a II/545 smer Bardejov, v Bardejove po ceste I/77 smer Mokroluh, Rokytov, Tarnov, Gerlachov a po ceste III/3497 smer Kružlov, Krivé do obce Richvald.