Skip to content
Menu
Menu

Začína sa druhý ročník kampane Hrdinovia FAST, ktorá zachraňuje životy

Deti zo slovenských materských a základných škôl sa môžu zapojiť do druhého ročníka projektu Hrdinovia FAST. Globálna iniciatíva, ktorá sa začína v marci 2022, sa realizuje pod odbornou garanciou Svetovej organizácie pre cievne mozgové príhody (WSO) a iniciatívy Angels. Jej cieľom je vzdelávať deti o príznakoch cievnej mozgovej príhody a naučiť ich zavolať prvú pomoc včas.

Na Slovensku realizuje kampaň pacientska organizácia Sekunda pre život, ktorá už oslovuje slovenské školy, aby sa zapojili do päťtýždňového bezplatného vzdelávacieho programu Hrdinovia FAST. Na Slovensku preberá nad kampaňou záštitu Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR.

Do projektu Hrdinovia FAST sa v prvom ročníku zapojilo 143 škôl a vyše 5300 detí. Slovensko sa v prepočte na 100-tisíc obyvateľov umiestnilo celkovo na druhom mieste v rámci medzinárodného porovnania. Absolútnym víťazom globálnej kampane Hrdinovia FAST sa stala Základná škola z oravského Lieska, ktorá nazbierala najviac bodov.

„Deťom sa páčili akčné videá, online hry a predovšetkým to, že sa stali superhrdinami s veľkou misiou – zachrániť svojich starých rodičov. Projekt Hrdinovia FAST je medzi deťmi veľmi populárny a tešíme sa, že sa opäť budeme môcť zapojiť. Sama som sa presvedčila, že aj taká náročná téma, akou je cievna mozgová príhoda, sa dá spracovať pre deti atraktívnym, zrozumiteľným a veku primeraným spôsobom,“ vysvetľuje Lenka Reháková, učiteľka z víťaznej školy z Lieska.

Kampaň FAST Heroes je určená pre deti vo veku od 5 do 9 rokov, ktoré sa môžu prostredníctvom zábavných a interaktívnych animovaných materiálov spolu pod vedením ich učiteľov alebo rodičov naučiť rozpoznávať základné príznaky cievnej mozgovej príhody a volať prvú pomoc. Názov Hrdinovia FAST pochádza z anglickej skratky pre určenie príznakov cievnej mozgovej príhody kde F znamená tvár, A – končatina, S – reč, T – čas.

„Sú to práve starí rodičia, ktorí trávia veľa času s deťmi – svojimi vnúčatami. Vyzdvihnú ich zo škôlok, školských klubov a starajú sa o deti až do príchodu ich rodičov z práce. Starí ľudia patria medzi najrizikovejšiu skupinu ľudí,ktorým hrozí cievna mozgová príhoda. Aj preto je tento vzdelávací program určený práve deťom, aby sa stali záchrancami svojich starých rodičov. Aby sa stali hrdinami FAST  a volali prvú pomoc včas,“ vysvetľuje Richard Fides z pacientskej organizácie Sekunda pre život.

Do nového ročníka sa zapoja taktiež zástupcovia neurologických kliník, ktorí podporia tento projekt svojimi prednáškami o cievnej mozgovej príhode na školách. „Ročne postihuje cievna mozgová príhoda až 17 000 pacientov na Slovensku, ale pre neskorý príchod do nemocnice nemôžu lekári všetkých adekvátne liečiť, hoci aj cievna mozgová príhoda je dnes liečiteľné ochorenie. Dôležité je, aby pacienti prišli do nemocnice včas. Aj preto vítame, že aj prostredníctvom projektu Hrdinovia FAST sa na školách táto problematika dostane prostredníctvom detí do rodín,“ vysvetľuje neurologička MUDr. Dáša Viszlayová, primárka Neurologickej kliniky FNsP v Nových Zámkoch.

Učebné moduly kampane sa sústreďujú na animované postavy, starých rodičov a ich vnuka. Deti sa hravou formou učia o troch kľúčových príznakoch mŕtvice: ústnom kútiku, ktorý náhle padne na jednu stranu, ruke, ktorá náhle zoslabne alebo reči, keď človek zrazu nedokážu rozprávať – a tiež dôležitosti okamžitého privolania záchrannej služby.

Základné a materské školy, ale aj jednotlivci, sa môžu prihlásiť do bezplatného päťtýždňového vzdelávacieho programu Hrdinovia FAST  cez oficiálnu webovú stránku https://bit.ly/hrdinovia_112, na ktorej nájdu aj doplňujúce informácie k samotného projektu.

Zdroj: MŠVVaŠ
Foto: GrapePR