Skip to content
Menu
Menu

Začína sa revitalizácia priestranstva na Švábskej ulici

Mesto Prešov štartuje práce na úprave verejného priestranstva pred reštauráciou U Greka na sídlisku Šváby. Stavebné práce budú zahŕňať rekonštrukciu cesty, chodníka, parkoviska aj verejného osvetlenia.

Priestranstvo na frekventovanej časti Švábskej ulice v blízkosti známej reštaurácie U Greka čaká v najbližších dňoch kompletná revitalizácia. V súčasnosti je asfaltový povrch cesty v mnohých častiach rozpadnutý, obrubníky sú zdeformované a verejné osvetlenie je nedostatočné.

Mesto Prešov preto pripravilo projekt, ktorý má zabezpečiť revitalizáciu tohto územia na plnohodnotný verejný priestor, ktorého súčasťou bude nový asfaltový povrch existujúcej komunikácie, rekonštrukcia existujúcich parkovacích plôch z EKO dlažby, rekonštrukcia existujúceho chodníka s rozšírením pred reštauráciou U Greka ako aj oddychová spevnená plocha s lavičkami a infotabuľou. Na mieste pribudnú aj smetné koše, cyklostojany a niekoľko vzrastlých drevín.

V danom území sa nachádza aj mostný objekt cez Soľnobanský potok. Do mostného objektu stavebne nezasahujeme, avšak v rámci projektu je zahrnutá aj realizácia nového náteru zábradlia a úprava existujúceho asfaltového krytu na moste. Cieľom revitalizácie je najmä zabezpečenie plynulého pohybu pre všetkých občanov po bezpečných komunikáciách a chodníkoch, vytvorenie oddychovej zóny s lavičkami a infotabuľou pre umiestnenie informácíí o lokalite a jej historickom kontexte. Plánovaná obnova zelene zabezpečí jej kvalitu a trvácnosť do budúcnosti. Použitím LED svetiel pri rekonštrukcii sa zníži sa spotreba energie a zvýši sa intenzita osvetlenia.

Celková bude zrekonštruovaných 122 metrov chodníkov a 180 metrov miestnych komunikácií. Po ukončení revitalizácie bude na mieste k dispozícii 35 parkovacích miest, 12 nových svietidiel verejného osvetlenia. Vysadených bude 9 nových drevín, pribudnú 2 lavičky, 5 cyklostojanov a 2 odpadkové koše.

Mesto Prešov žiada verejnosť a vodičov, aby v čase rekonštrukcie rešpektovali obmedzenia spojené s parkovaním vozidiel a dočasné dopravné značenie na prístupovej komunikácii k rodinným domom.

Práce, ktoré realizuje spoločnosť SIPSTAV, s. r. o. budú ukončené do konca roka 2021. Celková cena revitalizácie priestranstva vrátane všetkých uvedených stavebných úprav je 126 792,93 eur s DPH.

Zdroj: presov.sk