Skip to content
Menu
Menu

Začíname so zberom olejov, Prešovčania to budú mať jednoduchšie

Čo urobíte s použitým olejom, ktorý vám ostane po varení? Vylejete ho do záchoda alebo výlevky, prípadne odnesiete na zberný dvor? Odteraz to bude jednoduchšie. Technické služby mesta Prešov (TSmP) spolu s mestom Prešov prichádzajú s novinkou.

Doteraz ste mohli použité oleje a tuky z domácnosti odniesť na jeden zo zberných dvorov Technických služieb mesta Prešov, a. s. Od 21. februára 2022 spúšťame v rámci celého územia mesta Prešov, v rodinných domoch aj v bytovkách, novú službu pre Prešovčanov a to zber olejov priamo „od dverí“.

Zber jedlých olejov a tukov v rodinných domoch bude prebiehať spolu s papierom, t. z., že v kalendári triedeného zberu na rok 2022, kde sú vyznačené termíny zberu papiera je možnosť v daný deň zberu odovzdať aj použitý olej. Obyvatelia bytoviek majú možnosť odovzdať použitý olej vždy v deň mobilného zberu papiera. Informácie o termínoch sú vždy vopred vylepené na vchodoch bytoviek. Ísť s použitým olejom na zberný dvor nie je pre každého komfortné. Keď teda naozaj chceme, aby sa tento odpad triedil, je dobré prísť s touto službou bližšie k občanovi. Služba je pre obyvateľov zdarma.

Aký typ olejov sa bude zberať ?

  • všetky použité jedlé oleje a tuky v domácnosti na prípravu jedla – rastlinné oleje, olej zo šalátov, olej z konzervovaných potravín (ryby v oleji, sušené paradajky, nakladané syry a pod.), marinády na grilovanie, olej z vyprážania a fritovania,
  • všetky typy živočíšnych tukov –  maslo, masť, výpek

Aký typ olejov sa nezbiera?

  • mazivá, motorové a hydraulické oleje

Ako zbierať?

Použitý kuchynský olej a tuk zbavte zvyškov jedál, nalejte ho do plastovej fľaše so závitovým uzáverom. Uzatvorenú fľašu vyložte pred bránku rodinného domu v deň zberu papiera, resp. počkajte na dodávku v rámci mobilného zberu papiera pri bytovkách. Olej nesmie byť v žiadnom prípade v sklených fľašiach!

Výhody zberu použitých jedlých olejov a tukov

  • eliminácia zanášania odpadového potrubia
  • znižovanie nákladov na údržbu potrubia
  • prevencia havárií kanalizačnej siete
  • zabezpečenie správneho chodu kanalizačnej siete a čistiarne odpadových vôd
  • znižovanie znečistenia zdrojov pitnej vody, povrchových, podzemných a odpadových vôd, redukcia produkcie CO2
  • šetrenie prírodných zdrojov vďaka recyklácii odpadu
  • objem vytriedených jedlých olejov vstupuje pozitívne do výpočtu miery triedenia v meste

STOP vylievaniu oleja do kuchynského drezu

Ak vylejete olej do kuchynského drezu, na stenách potrubia v celej potrubnej sieti sa vytvárajú nánosy, ktoré spôsobujú upchatie potrubí v domácnosti. Zároveň sa na tieto nánosy zachytávajú zvyšky jedál. Tie sa môžu stať lákadlom pre hlodavce.

Čo s vyzbieraným olejom?

Po vyzbieraní budú jedlé oleje a tuky ekologicky spracované a využité ako zložka pri výrobe biopalív.

Ing. Ingrid Mihaľová
TSmP a. s.