Skip to content
Menu
Menu

Zastávka MHD Bikoš sa ruší

Od štvrtka 2.6.2022 bude zrušená zastávka MHD Bikoš v oboch smeroch. Zmeny sa dotknú aj obsluhy zastávky MHD Šariš park, ktorú už linka č. 45 nebude obsluhovať. 

Linka č. 14 naďalej obsluhuje zastávku MHD Šariš Park bez zmeny.

K zmenám dochádza z dôvodu zachovania bezpečnosti cestujúcich v súvislosti so stavebnými prácami na výstavbe rýchlostnej cesty R4 a zároveň z dôvodu preložky cestnej komunikácie I/68 (týka sa to zastávky MHD Šariš park).

Zdroj: DPmP