Skip to content
Menu
Menu

Žiaci ZŠ Važeckej sa tešia z nových okien a obnovených priestorov

Základná škola Važecká v Prešove má nové okná, učebňu logopédie i geografie. Pribudlo aj drevené pódium a relaxačné prvky pre najmladšie deti.

Na ZŠ Važeckej bolo vymenených 64 okien a 55 profilových systémov z dotácie mesta Prešov vo výške 70 000 eur vrátane DPH. Škola svojpomocne zriadila aj novú učebňu logopédie a odbornú učebňu geografie pre modernejšie a kvalitnejšie vyučovanie žiakov.

„Veľmi si ceníme, čo sa pre našu školu urobilo. Ďakujem všetkým, či už za poskytnuté finančné prostriedky, za prácu pri výmene okien a obnove našich školských priestorov, ale aj za akúkoľvek radu a pomoc,“ uviedla Jana Pruchnerovičová, riaditeľka ZŠ Važecká.

ZŠ Važecká zakúpila aj školské sety (lavice a stoličky) pre piatakov a šiestakov, a relaxačné prvky pre najmenšie deti z dotácie Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ako napríklad molitanové kocky a sedacie vaky.

„V odborných učebniach sme pristúpili aj k zmene tvarov školských lavíc, ktoré úzko súvisia napr. s tímovou prácou žiakov či podporujú skupinové riešenia problémov,“ dodala riaditeľka.

Deti potešilo aj nové drevené pódium s machovou stenou, ako reprezentačný prvok vo vestibule školy, ktoré bude určené napríklad aj na oddych a rôzne vystúpenia.

To však nie je všetko. Na ZŠ Važeckej sa momentálne realizuje aj projekt s podporou EÚ pod názvom „ZŠ Važecká  – zriadenie špecializovaných učební“, a to v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Škola sa tak čoskoro bude môcť pochváliť aj dokončenou prírodovednou učebňou fyziky a prírodovedným laboratóriom biochémie.

Zdroj: presov.sk